Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Skuggstyrelse
Utveckla ditt företag strategiskt och hållbart med en aktiv styrelse

Skuggstyrelse - tid för strategisk utveckling och långsiktig, hållbar tillväxt 

Vi vet att företag som arbetar med ett aktivt styrelsearbete anser att det bidrar positivt till företagets utveckling. Vi vet också att jämställdhet och mångfald ökar ett företags analysförmåga, attraktionskraft och innovationskraft. I de ovissa tider som nu råder blir det än viktigare med mångfald och olika kompetenser för att ta stregiskt viktiga beslut. Därför drar vi på Almi Värmland nu igång programmet Skuggstyrelse. Genom teori och praktik lär du dig hur ett aktivt styrelsearbete fungerar och hur det kan stärka ditt företag mot en mer hållbar tillväxt. 

För vem passar programmet?

Programmet vänder sig till företagsledare/ägare i företag med tillväxtambitioner och som har 5 till 50 anställda. 

Vad är en skuggstyrelse? 

En skuggstyrelse består av sex till åtta företag. Tillsammans arbetar de deltagande företagen med utmaningar och tillväxtfrågor på
samma sätt som en aktiv styrelse med externa ledamöter normalt gör. Allt i programmet kopplas praktiskt till deltagarnas egna företag.
En extra bonus i programmet är lärdomarna övriga deltagare delar med sig av till gruppen. Det ger även kunskapsöverföring mellan branscher och ett nätverk som brukar bestå långt efter att programmet är genomfört.

Programmets mål

Målet är att varje deltagande företag under programtiden skapar ett permanent arbetssätt med en aktiv styrelse. Den som deltar i programmet avsätter automatiskt tid för företagets strategiska frågor. I programmet ingår också att få stöd och handledning och deltagaren får en plan för hur externa ledamöter kan användas i det egna företagets styrelsearbete för att främja tillväxt och hantera utmaningar. Skuggstyrelsen visar i praktiken hur centralt det är att ha en styrelse med olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter. Vi sätter stort fokus på mångfaldens betydelse i ett aktivt styrelsearbete. 

Detta får du ut av programmet

 • En plan för hur externa ledamöter kan användas i det egna
  företagets styrelsearbete för att främja tillväxt och hantera
  utmaningar.
 • Strategiska och framtidsinriktade insikter om att marknaden ställer
  helt nya krav på företag. Digitalisering, klimat och hållbar
  utveckling ur ett mångfaldsperspektiv är några av de områden
  som programmet tar upp och hur det kan ge bättre resultat på
  kort sikt samt hur det påverkar företagets värde på lång sikt.
 • Kunskap om vilka lagar och regler som gäller för ett aktiebolags
  styrning och ledning.
 • Exempel och mallar på vad vd-rapport, styrelseinstruktion och
  ägardirektiv kan innehålla.
 • Förslag på hur företagsledningen kan arbeta för att ta fram ett väl
  förberett styrelsematerial.
 • Förberett och genomfört en presentation där det ingår att få och
  lära sig ge utvecklande återkoppling.
 • Tränat på rollerna som ordförande, sekreterare och ledamot som
  ger kunskap om vad som krävs i respektive roll före, under och
  efter ett styrelsemöte.

Programledare och gästföreläsare

Huvudansvarig för programmet är Almis rådgivare Thomas Berg. I
det här programmet samarbetar han med organisationskonsulten
Margerata Neld. Hon har en gedigen bakgrund av att arbeta med
styrelseutbildning och styrelseutveckling.


Bland gästföreläsare finns tidigare deltagare och andra experter
som generöst delar med sig av sina erfarenheter av vad ett aktivt
styrelsearbete med externa ledamöter med olika bakgrunder betytt
för företagets utveckling.

Kostnad och tidsåtgång

Gruppen får en gemensam heldags introduktion och träffas sedan lika många gånger som det är deltagande företag. Räkna med att det i tid tar cirka 35 till 40 timmar plus förberedelsetid inför ditt företags ”styrelsemöte”. Programmet pågår från september till och med januari 2021. Priset för Skuggstyrelse är 7000 kronor + moms. 

Jag har lärt mig förstå vikten av tydliga beslutspunkter och ha med oliktänkande personer i styrelsen. Jag har också förstått hur jag som VD kan ställa krav på en styrelse.
Fredrik Lindroos, VD, Karlstad Innovation Park (tidigare deltagare i Skuggstyrelse)
Jag lärde mig hur en styrelse fungerar och fick ta del av andra företagares strategiska frågor samt uppleva hur styrelsen praktiskt arbetar sig fram till ett beslut. Det var också intressant att höra hur olika man tänker i många frågor.
Arild Viken, Arilds Betongslipning (tidigare deltagare)

Intresserad av att delta i Skuggstyrelse? Gör din intresseanmälan här innan 16 augusti. 

För mer information, kontakta Thomas Berg,
rådgivare Almi Värmland, på thomas.berg@almi.se eller via telefon 070-814 93 61. 

- öppnas i nytt fönster