Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Jag vill maximera mitt företags potential
– för fortsatt hållbar utveckling

Företagsutveckling som maximerar potentialen i ditt företag

Du har startat och kommit i gång med ditt företag, har antagligen varit i gång ett tag och har en affär som rullar på med en etablerad kundstock och pålitliga leverantörer/samarbetspartners. Men din resa tar inte slut här – tvärtom, den har bara börjat. Att driva ett företag är ett ständigt arbete med att förbättra, optimera och utveckla, särskilt i en värld som är i konstant och snabb förändring.

Handlingsplaner, mål och visioner i all ära – men det är först när du konkret börjar att arbeta med dem som de gör nytta. Ibland kan du behöva någon som utmanar, ställer svåra frågor, och kanske till och med ger dig lite dåligt samvete för att det ska hända något. Allt för att få ditt företag att utvecklas utifrån dina mål. För utan mål är det svårt att veta var företaget är på väg.

Vi hjälper dig bland annat att:

 

  • Ta reda på ditt ”varför”
  • Sätta mätbara, realistiska och tidsatta mål
  • Utveckla affärsmodellen, produkten/tjänsten samt definiera vad som är företagets värdeerbjudande
  • Fundera över hur ledning, team och ledarskap ska se ut
  • Ta fram en handlingsplan
  • Vi tittar även på ditt eventuella finansieringsbehov och vilka olika lösningar som kan vara relevanta för dig och ditt företag.

Jag vill lära av andra i samma situation

Att vara företagare kan vara ganska ensamt. Vi har ett stort nätverk och tror starkt på att du kan lära av andra som befinner sig i samma situation. Därför samlar vi företagare som har liknade utmaningar men inte har konkurrerande idéer. Mötena leds av en rådgivare från Almi och syftet är att bidra till ökat lärande, att deltagarna löser de utmaningar de har identifierat för att nå uppsatta mål samt att ni bidrar till varandras utveckling.

 

Du kommer bland annat att:

 

  • Hitta nya lösningar på olika utmaningar genom att lära av varandra och tänka nytt och branschöverskridande
  • Utöka ditt nätverk
  • Få stöd av andra företagare likväl som du har möjlighet att dela med dig av dina värdefulla erfarenheter och insikter

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från ditt företags behov – oavsett vilken utmaning ditt företag står inför hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?