Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Maximera ditt företags potential
- för fortsatt hållbar utveckling

Växa smart - maximera ditt företags potential

Du har startat och kommit igång med ditt företag och antagligen varit igång ett tag. Men din resa tar inte slut här – tvärtom, den har bara börjat. Att driva ett företag är ett ständigt arbete med att förbättra, optimera och utveckla, särskilt i en värld som är i konstant och snabb förändring.

Men ibland kan det vara svårt att lyfta blicken och planera långsiktigt för framtiden. Med Almis Växa smart får du den push och de verktyg du behöver för att fortsätta utveckla ditt företag. 

Vad är Växa smart?

Växa smart stöttar företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling, och som vill lyfta blicken och sätta nya mål för att växa. I samarbete med oss får du bland annat ökad kunskap om tillväxtteorier, stöd i att formulera framtida mål, kunskap om hur du strukturerar ditt utvecklingsarbete samt en ökad medvetenhet om hur du driver ditt utvecklingsarbete framåt.

 

Det finns tre olika varianter av Växa smart, men för alla gäller att du får tillgång till en Almi-rådgivare, och du kommer ha en tydligare målbild för företaget, både på kort som lång sikt, och verktygen som tar dig framåt. Vilken variant som passar dig bäst kommer du tillsammans med Almi fram till i ditt första samtal. 

Mål & vägval och företagets ”varför”

Tillsammans med en Almi-rådgivare definierar ni företagets mål på tre till fem års sikt. Syftet är att formulera framtida mål, få stöd i att hitta intern samsyn kring målen, samt skapa en handlingsplan för att komma igång med arbetet att realisera målen. Handlingsplanen baseras på de utvecklingsområden som ni har identifierat som avgörande för fortsatt framgång.

 

Arbetet är uppdelat i två möten som vardera tar cirka två timmar. Slutresultatet blir en summering av ditt företags mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och huvudaktiviteter nedbrutet per år. Vi diskuterar även nästa steg i företagets utveckling och hur Almi eller andra aktörer kan bidra med fortsatt stöd.

malmatris
Slutresultatet blir en summering av ditt företags digitala mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och huvudaktiviteter nedbrutet per år. Här diskuterar vi även nästa steg i företagets utveckling och hur andra aktörer kan bidra med fortsatt stöd.

Coaching – från idé till handling

Planer i all ära – det är först när de kommer till praktisk användning som de gör nytta. Med Almis Växa smart coaching får du någon att prata med som förstår och tar utgångspunkt i din specifika situation men som även utmanar, ställer svåra frågor, och kanske till och med ger dig lite dåligt samvete. Allt för att få ditt företag att växa utifrån dina mål. 

 

Du kommer att träffa en rådgivare under några timmar där ni själva väljer hur ni disponerar tiden och vilka frågor som ni fokuserar på. Varje möte avslutas med en åtgärdslista som sedan följs upp vid nästkommande tillfälle. Almis rådgivare ansvarar för processen men det är du som ansvarar för innehållet. Rådgivaren strävar efter att bidra till ditt lärande, men har inget facit. Det är alltid du som genomför åtgärderna och tar besluten för vad som ska göras. Framgången i coachingen beror således på er båda.

 

Syftet med coachingen är att stötta dig i att komma igång så att du kan fortsätta på egen hand sedan.

VD-grupp – lär av andra i samma situation

Att leda företag kan vara ensamt men många frågor är gemensamma för entreprenörer som leder företag. I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Att ta del av andra vd:ars erfarenheter är både stimulerade och leder till utveckling.

 

Gruppen sätts samman av ca 5-7 företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer, och träffarna sker på varandras företag. Under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare och experter lyfts in vid behov.

 

I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar, dela med sig av kontakter i sina värdenätverk, lära av varandra inför viktiga vägval samt vara ett stöd för varandra.

 

Exempel på teman för de olika träffarna:

 

  • Ägare och styrelsefrågor
  • Ledarskap och kompetensförsörjning
  • Affärsmodell
  • Internationalisering och export
  • Lönsamhet och ekonomi
  • Intraprenörskap/systematisk förnyelse
  • Hållbarhet
  • Digitalisering

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Till vem vänder sig Växa smart?

Växa smart vänder sig till dig som har ett etablerat företag som vill ha ett bollplank och/eller är redo att ta nästa steg i företagets utvecklingsresa. Det kan t.ex. handla om:

 

  • någon form av förändring i företagets målbild, kopplat till utveckling/att kunna växa eller hantera en tillväxt som redan skett
  • specifika frågeställningar som till exempel långsiktiga utvecklingsområden som innovation, internationalisering, hållbarhet och/eller digitalisering.