Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Växa smart vd-grupp – nästa steg

Så här förbereder du dig

Växa smart vd-grupp ger dig möjlighet att diskutera dina mål och tillväxtutmaningar med andra företagsledare. Du förväntas även dela med dig av dina erfarenheter för att bidra till övriga deltagares utveckling. Du är värd vid ett av tillfällena och gruppen fokuserar då på din verksamhet utifrån ett valt huvudtema.

 

Mötena hålls en gång i månaden under 4 timmar (förmiddag eller eftermiddag, gruppen bestämmer) och processleds av en Almi-rådgivare som också bistår i förberedelserna och ser till att mötena summeras. Almi håller ihop gruppen under de månader det tar för alla deltagare att vara värdar, därefter övergår ansvaret till gruppen.

 

Vår ambition är att gruppen ska vara mixad vad gäller branschtillhörighet, ålder, kön och etnisk bakgrund. Mångfald bidrar till utvecklingen och ger ny inspiration! Du får information om övriga deltagare innan start för att säkerställa att det inte finns några konkurrensförhållanden eller andra orsaker till att gruppens sammansättning inte är optimal.

 

Första gången ni ses i gruppen är under en kickoff. Vi önskar att du förbereder dig genom att beskriva din verksamhet med hjälp av en Business Model Canvas. Vi önskar även att du vid kickoffen kan beskriva företagets mål på tre års sikt samt era huvudfrågor och utmaningar för att nå dessa.

 

När alla deltagare varit värdar gör vi ett kort uppehåll om cirka 2 månader. Sedan arrangerar Almi en återträff då alla i gruppen ses igen och då får lära sig mer om hur långt alla har kommit, hur utvecklingsarbetet har gått och hur målen ser ut nu. Vid det tillfället introducerar vi ett nytt upplägg, utan värdskap, men väl ett viktigt tema. Vår erfarenhet säger att deltagarna nu har kommit så långt i att lära känna varandra att en värd inte är nödvändig. Diskussionerna kan hållas kring ett gemensamt valt tema istället. Det är sedan upp till gruppen att ta ansvar för fortsatta möten.

 

Inför återträffen bokar Almi-rådgivaren ett möte för en kort utvärdering och diskussion om nästa steg, hur Almi eller andra parter skulle kunna stötta i den fortsatta utvecklingen av företaget.