Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Digitalisering

Digitalisering

Vi står mitt i en digital transformation. Den påverkar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Den öppnar samtidigt dörren till helt nya möjligheter – och utmaningar. Inom många branscher och för många företag erbjuder den digitala omställningen stora möjligheter för effektivisering och kvalitetsförbättring i form av nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Befinner du dig dessutom utanför storstadsregionerna och har kanske till exempel långa avstånd till dina kunder, leverantörer eller anställda, öppnar den digitala omställningen på många sätt upp för att landsbygd och stad ska kunna utvecklas likvärdigt och i jämn takt då utvecklingen inte längre är platsbunden.

 

Men alla dessa möjligheter kan även skapa lite ångest. Var ska du börja? Hur ska du göra? Men den allra viktigaste frågan är dock: vilka mål har du med ditt företag och vad vill du uppnå? Och vilka digitala verktyg kan hjälpa dig att nå dessa?

 

Vi finns här för att tillsammans med dig dela upp den digitala elefanten i små bitar så att du enklare kan komma igång med ditt digitaliseringsarbete.

Digitalisering innebär användandet av digital teknik för att förbättra och förändra en pågående affärs- eller annan form av verksamhet.
Intraprenörskompassen

Varför digitalisera?

Digitalisering har blivit ett samlingsnamn för en mängd olika processer och användningsområden, men egentligen är det helt enkelt att använda digital teknik för att förbättra eller förändra sin affär. Och det finns mycket att tjäna på att digitalisera, till exempel för att:

 

  • kunna ta del av mer data som du kan använda för att vara ännu mer relevant för dina kunder
  • öka intäktsströmmarna, och även få fler men mindre 
  • effektivisera både den interna och externa arbetsprocessen

Det kan handla om allt från affärsmodell, interna processer, produktion, till kundrelationen. Men det som kan vara svårt är att veta vad du kan och bör digitalisera, var du ska börja och hur du sätter upp en digital strategi.

Hur kan Almi bidra i din digitalisering?

Vi har lång erfarenhet av att stötta företag med både affärsutveckling och finansiering, och vi har beprövade metoder och processer för detta. Personliga möten är grunden i vår filosofi då vi tror att det enbart i samtal med dig som dina unika behov och utmaningar kommer fram. Vi kommer inte att tala om för dig vad du ska göra utan vi kommer ställa utmanande och svåra frågor som har ditt företags specifika behov som utgångspunkt och på så vis kan du med oss som stöd ta ditt nästa steg i ditt digitaliseringsarbete.

 

Din digitala resa tillsammans med oss kan se ut så här:

Digital strategi: 
Vad vill du med stöd av digitalisering ha uppnått i ditt företag? Och vad kommer krävas?

Vi börjar med att titta på nuläge och på hur din framtida målbild ser ut. Tillsammans skapar vi dels en plan för arbetet att nå dessa mål och samtidigt hänga med i den digitala utvecklingen, och dels arbetar vi med hur ditt företag behöver förbereda sig inför digitaliseringsutvecklingen som ska ske. Du får helt enkelt hjälp att lyfta blicken och förtydliga företagets målbild för digitalisering både på kort och på lång sikt. 

 

Syftet är att skapa en tydlig målbild som i sin tur möjliggör en handlingsplan med prioritering av de utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång. Arbetet leds av en erfaren Almi-rådgivare och är uppdelat i två möten som vardera tar cirka två timmar.

målmatris
Slutresultatet blir en summering av ditt företags digitala mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och huvudaktiviteter nedbrutet per år. Här diskuterar vi även nästa steg i företagets utveckling och hur andra aktörer kan bidra med fortsatt stöd.

Inspireras och lär av andra:
Hur ska du ta nästa steg i ditt digitaliserings-arbete?

Att leda utvecklingen inom digitalisering kan vara ensamt. Därför kan ett nästa steg i ditt företags utveckling vara att träffa likasinnade som också står inför samma utmaningar. Att på riktigt lära känna andra företag och ta del av andras erfarenheter kan bidra och stimulera till allas utveckling.

 

Därför anordnar vi olika grupper där vd:ar och intraprenörer möts och hjälps åt med att hitta lösningar på olika utmaningar, delar med sig av kontakter i sina värdenätverk samt lär av varandra inför viktiga vägval.

 

Gruppen hålls ihop av Almi och består av företagare och intraprenörer som är i liknande situation men som inte har konkurrerande verksamheter.

Finansiera din digitala utvecklingsresa:
Hur kommer digitaliseringen att påverka företagets ekonomi?

Många tror att digitalisering kostar en förmögenhet att genomföra. Men faktum är att det behöver det inte göra då det finns många digitala tjänster som du kan köpa in som inte kostar så mycket – och en del är till och med gratis. Men en viss investering kan komma att behövas och eventuellt kommer du behöva låna från externa aktörer. Men innan du eventuellt tar ett lån så behöver du förstå hur dina utvecklingsplaner kommer att påverka företagets ekonomi och lönsamhet – och om du behöver låna pengar.

 

Tillsammans med en rådgivare från Almi kommer du att diskutera och gå igenom olika sätt att finansiera den utvecklingsresa ni har arbetat fram och ska genomföra. Vid detta tillfälle kommer du tillsammans med rådgivaren att se hur den framtida affären och ekonomin kommer att se ut för att öka förståelsen för hur mål och åtgärder inom digitalisering påverkar räkenskaperna.

 

Ni kommer även utvärdera framtida scenarier, som till exempel hur företagets kassaflöde påverkas av förändringar kopplat till digitalisering. Detta kommer ge ökad insikt om vad som driver företagets lönsamhet givet dess utvecklingsresa.

 

Skulle det visa sig att det egna kapitalet inte räcker för att genomföra den utveckling som ditt företag behöver göra inom digitalisering kan Almi fungera som en kapitalkoordinator, där vi tittar på flera olika lösningar så som checkar, bidrag, lån, eget kapital och ägarkapital.

Kontakta oss för ett första möte för att komma vidare i din digitalisering

I det första mötet kommer fokus att vara att analysera ditt företags behov, styrkor och utmaningar, både från ett helhetsperspektiv men också kopplat till din digitala utveckling. Vi diskuterar även vikten av intraprenörer och vem eller vilka medarbetare som kan tänkas vara intraprenörerna för digitalisering.

 

Detta möte är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

 

Utifrån den inledande analysen bestämmer du tillsammans med Almi-rådgivaren om och i så fall hur ni kan gå vidare med ytterligare insatser med syfte att stärka din kunskap och insikt när det gäller digitaliseringens möjligheter, hur du kan öka den digitala mognaden samt skapa nya värden i företaget.

 

Kontakta oss här.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Vad är en intraprenör?

Intraprenör = anställda som tar ansvar för och driver utveckling och förändring (innovation) i det företag eller organisation där de arbetar.

 

Vilka drivkrafter påverkar digitalt intraprenörskap? Det får du reda på här.

Inspireras av andra

De tog dataspelstänket in i byggbranschen

 

Lundqvist trävaru i Piteå må ha grundats 1936, men någon grå och traditionell spelare i byggbranschen är de inte. Tvärtom – genom att se digitalisering som något helt naturligt har de skapat kraftig tillväxt i branschen.

 

Läs mer om deras spännande resa här

Hon trampar ny digital mark

 

När Maria Lundmark fattade beslut om att bygga bolaget som ett konsultbolag, insåg hon att konsulterna var lika främmande och kanske mer rädda än vad hon själv hade varit för det digitala. Nu jobbar Maria och hennes konsulter bara digitalt.

 

Läs mer om SPPOs inspirerande resa här