Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Mål 1: Begränsning av klimatförändringar

Mål 1 inom taxonomin: Begränsning av klimatförändringar

Hur kan du som framtidens företagare nå mål 1 inom taxonomin? Här ger vi exempel på hur du kan begränsa klimatförändringar och hur du kan mäta dina insatser.

Vilka satsningar kan du göra för att nå första målet inom taxonomin?

 • Försök hitta nya klimatsmarta lösningar för att minska växthusgaser – som koldioxid, metangas etc.
 • Se över vilka energislag du använder och vilken energiförbrukning som du har. Genom att använda solenergi, energi från andra förnybara källor eller sänka energiförbrukningen kan vi minska vår negativa påverkan.
 • Minska antalet transporter eller gå över till transportslag med få eller inga utsläpp av växthusgaser.
 • Påverka om du jobbar inom naturbruk – såsom jordbruk, skogsbruk, fiskeri och annan markanvändning. Exempelvis genom smartare djurhållning, uthålligt skogsbruk som kan binda koldioxid och avverkas på ett sätt som säkerställer livskraft, återväxt och nyplanteringar.
 • Satsa på metoder som möjliggör minskade eller inga utsläpp av växthusgaser vid hantering av avfall och tänk även på avfall som energikälla där koldioxid avskiljs och lagras.
 • Se över tekniker och metoder för att binda koldioxid och extrahera koldioxid ur luften.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att begränsa klimatförändringarna.

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Nyttjande energislag i din verksamhet (KwH)
 • Energiförbrukning
 • Utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) / ton / km
 • Antal transporter
 • Mängd avfall
 • Brukade skogsarealer
 • Enheter med CCS-teknik/ton lagrad Co2
 • Enheter med genomförd livscykelanalys
 • Borttagna utsläpp
 • Substituerade utsläpp

Vilka hållbarhetsområden är kopplade till detta mål? 

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Verka för klimatet

m3.jpgAgera klokare genom att begränsa utsläpp, skapa alternativ som har en positiv påverkan på klimatet eller hitta lösningar som hjälper att bättre anpassa oss till ett annat klimat.

 

Fler tips till hur du kan verka för klimatet hittar du här

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet