Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Mål 2: Anpassa till klimatförändringar

Mål 2 inom taxonomin: Anpassa till klimatförändringar

Hur kan du som framtidens företagare nå mål 2 inom taxonomin? Här ger vi exempel på hur du kan anpassa företaget till klimatförändringarna.

Forskningen pekar på mer extremväder, naturkatastrofer, bränder och höjda vattennivåer. Det i sin tur skapar utmaningar kring artdöd, matförsörjning, hunger, fattigdom, konflikter och migrationer.


Som företag är det viktigt att anpassa sin verksamhet till att fungera i ett tuffare klimat för att säkerställa en pålitlig leverans till kunderna och en trygg försörjning och arbetsmiljö för medarbetarna.


Många företag kan bidra till att hitta lösningar som kan hjälpa mänskligheten och lindra effekterna av ett tuffare klimat.

 

Vilka satsningar kan du göra för att nå andra målet inom taxonomin?

 • Skapa varningssystem som kan följa och förutse var och när utmanande väderfenomen uppstår så att stora skador kan undvikas.
 • Säkerställ tillgången till rent vatten och mat i ett klimat med ett allt mer instabilt väder. Exempelvis genom tåligare grödor, inomhusodlingar, säkrare boskapsskötsel, reningsverk och matförvaring.
 • Säkra upp tålig och fungerande infrastruktur såsom byggnader, transporter, energiförsörjning och informationsteknologi.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att anpassa till klimatförändringarna.

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll!

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Ökad medvetenhet hos dina kunder om miljö- och klimatrisker.
 • Antal miljö- och klimatrelaterade aktiviteter hos användare.
 • Ökning av investeringar i klimataktiviteter hos användarna.

Vilka hållbarhetsområden är kopplade till detta mål? 

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Verka för klimatet

m3.jpgAgera klokare genom att begränsa utsläpp, skapa alternativ som har en positiv påverkan på klimatet eller hitta lösningar som hjälper att bättre anpassa oss till ett annat klimat.

 

Fler tips till hur du kan verka för klimatet hittar du här

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet