Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Mål 3: Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Mål 3 inom taxonomin: Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Har din verksamhet vatten eller marina resurser i värdekedjan? Då är det tredje målet inom EU:s taxonomi viktigt. Se hur du kan hålla målet och mäta dina insatser.

2,2 miljarder människor saknar idag tillgång till rent vatten enligt Unicef och vattenbristen förväntas bli allt mer akut framöver. Dels blir vi fortfarande allt fler människor på jorden, dels går mycket vatten åt i produktionen av textilier och olika produkter som konkurrerar med matförsörjningen som behövs till en växande befolkning.


Vatten kontamineras av olika utsläpp och föroreningar, speciellt i städerna, och i samband med naturkatastrofer. Och sötvatten blandas med havsvatten när isarna smälter.

 

Vilka satsningar kan du göra för att nå tredje målet inom taxonomin?

 • Ta ansvar för det vatten som du nyttjar i din värdekedja och säkerställ att rent vatten återförs på ett säkert sätt. Minska alltså föroreningar och rena vatten.
 • Verka för lösningar som minskar vattenförbrukningen och som tillåter vattnet att återbrukas i ett kretsloppstänkande. Det kan till exempel gälla smarta byggnader och stadsmiljöer som tar tillvara vatten, renar och återanvänder det, teknologi som mäter och stimulerar ett hållbart vattenbruk eller vatteneffektiva system för matförsörjning.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att skapa en hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll!

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Andel rent vatten som återförs till grundvattnet
 • Renhetsgrad på utgående vatten i förhållande till ingående vatten – ppm/kubik eller annan relevant enhet
 • Andel återvunnet eller återbrukat vatten
 • Vatteneffektivitet
 • Andel havsvatten omvandlat till sötvatten
 • Minskade utsläpp i relevant enhet (ton/kg etc)
 • Andel produkter som är miljö- eller klimatsäkrade
 • Antal lokala miljöer som bidrag sker till

Vilka hållbarhetsområden är kopplade till detta mål? 

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Verka för att förebygga föroreningar

m1.jpgTänk igenom hur ditt företag kan minimera föroreningar, avfall och utsläpp.

 

Fler tips till hur du kan verka för att förebygga föroreningar hittar du här

 

Verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

m2.jpgAnvänd resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt vilket är bra både för ekonomi, miljö och utvecklingen i stort. 

 

Fler tips till hur du kan verka för cirkulära lösningar hittar du här

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet