Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Mål 4: Övergång till en cirkulär ekonomi

Mål 4 inom taxonomin: Övergång till en cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär produktionsmodell är avgörande för mänsklig utveckling och fortsatt tillväxt. Här behöver du som framtidens företagare agera – se hur!

Jordklotet har en begränsad mängd resurser. Resursbristen är ett stort hot och de enda möjligheterna framåt är att agera.

 

Hur kan du som företagare göra för att nå fjärde målet inom taxonomin?

 • Säkerställ att värdefulla metaller och ämnen vi behöver går tillbaka in i produktionen, om och om igen.
 • Använd förnybara resurser på ett hållbart sätt. Resurseffektivitet och kretsloppstänkande är helt enkelt smart företagande.
 • Börja redan i designfasen. Målet är att skapa en produkt som håller längre, går att laga, kan återvinnas i varje beståndsdel eller blir en värdefull resurs i någon annans produktionsmodell.
 • Nyttja biprodukter från tillverkningsfasen i andra processer.
 • Säkerställ att företaget har fortsatt kontroll över resurserna genom att produkten brukas som tjänst. Därmed kan företaget uppdatera, utveckla eller återsälja produkten för att förlänga livslängden.
 • Ta annars isär produkten i dess beståndsdelar och återför dem i kretsloppet.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för en övergång till en cirkulär ekonomi.

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll!

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Andel använt material i relevanta processer som är återvunnet
 • Andel av avfall i väsentliga processer som återbrukas/återvinns
 • Andel produkter som säljs som följer definitionen på att vara cirkulära
 • Andel produkter/processer som påbörjat sin förändring mot att vara cirkulära
 • Andel av centrala affärsområden/processer som övergått till cirkulär affärsmodell
 • Andel värdefullt avfall som resurs som återbrukas i andra processer

Vilka hållbarhetsområden är kopplade till detta mål? 

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

m2.jpgAnvänd resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt vilket är bra både för ekonomi, miljö och utvecklingen i stort. 

 

Fler tips till hur du kan verka för cirkulära lösningar hittar du här

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet