Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Mål 5: Förebyggande och kontroll av föroreningar

Mål 5 inom taxonomin: Förebyggande och kontroll av föroreningar

Visst vill vi alla leva i en ren värld? Det är en förutsättning för ett gott liv för hela mänskligheten. Som framtidens företagare måste du arbeta aktivt – se vad du kan göra!

Femte målet inom EU:s taxonomi handlar speciellt om att säkerställa att inga skadliga ämnen och föroreningar läcker ut i mark, luft eller vatten. När det gäller vatten specifikt är tredje målet mer aktuellt – kika här!

Företag kan arbeta för att rena vår livsmiljö med olika innovationer:

 • Utveckla och sprid teknik som minskar eller eliminerar föroreningar genom filtrering eller neutralisering av skadliga ämnen. 
 • Ersätt traditionella, mer skadliga ämnen, med nya som inte är skadliga för miljön.
 • Utveckla även teknik för att mäta och följa upp utsläpp och föroreningar. 
 • Kontrollera och ta ansvar för skadliga ämnen som förekommer i hela företagets värdekedja. Detta gäller särskilt för företag inom turism, transport, tillverkning, kemikalier, läkemedel, jordbruk och livsmedel. 

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll!

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Minskade Co2-utsläpp – mätt på relevant sätt, ofta i koldioxidekvivalenter där olika utsläppsslag räknas om
 • Minskade utsläpp i relevant enhet (ton/kg/decibel/watt etc
 • Andel produkter som är miljö- och klimatsäkrade
 • Antal lokala miljöer som bidrag sker till
 • Förbättrad luftkvalitet

 

Vilka hållbarhetsområden är kopplade till detta mål? 

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Verka för att förebygga föroreningar

m1.jpgTänk igenom hur ditt företag kan minimera föroreningar, avfall och utsläpp.

 

Fler tips till hur du kan verka för att förebygga föroreningar hittar du här

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet