Almi Invest investerar i medtechbolaget PressCise

Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i medtechbolaget PressCise, som utvecklar en ny typ av effektiva kompressionsbandage, i en emission på totalt 4,8 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till marknadslansering, både i Sverige och internationellt.

Kompressionsbandage används för att behandla kroniska bensjukdomar såsom åderbråck, bensår och ödem. Dagens bandage får olika tryck beroende på vem som lindar, eftersom olika personer lindar olika hårt. Detta kan fördröja behandlingstiden, då rätt tryck är avgörande för optimal läkning.

Med PressCises unika patenterade teknik för kompressionsprodukter garanteras rätt tryck oavsett vem som lindar bandaget. Detta ger en säkrare och mer effektiv behandling samtidigt som sjukvårdens kostnader blir lägre, eftersom det går åt färre produkter och den totala behandlingstiden blir kortare.

- Marknaden för kompressionsprodukter är stor och dagens produkter har klara begränsningar för både patienten och för samhällsekonomin, säger Mats Enegren, investment manager på Almi Invest. Vi ser en tydlig efterfrågan på bättre produkter och tror att PressCise har goda utsikter att bli en ledande leverantör.

PressCise står nu i begrepp att lansera sitt bandage och kompletterande så kallade patcher under varumärket Lundatex. Bolaget håller också på att utveckla en kompressionsstrumpa.

- Vårt fokus ligger på att nå marknaden, säger PressCises vd Andreas Nilsson. Med flera starka investerares kapital och kompetens i ryggen får vi nu möjlighet att öka takten i vår utveckling.

På vår twitter kan du följa det senaste som händer inom riskkapitalområdet.
Följ oss på twitter

På vår Facebook kan du följa våra senaste investeringsnyheter.
Facebook