Upphandling av konsulttjänster i EU-projektet Växtkraft

I vårt EU-projekt "Växtkraft" är det nu dags för en andra upphandling av konsulttjänster. Vi söker både föreläsare och coacher till fyra av våra utvecklingsprogram som ska påbörjas under hösten 2016 och våren 2017:

- Ekonomistyrning och lönsamhet
- Marknadsutveckling och försäljning
- Ledarskap och styrelseutveckling
- Produktutveckling och innovation

Sista dag att lämna in anbud är den 9 oktober.

Bifogat finns förfrågningsdokumenten, där du kan läsa mer om vilka uppdrag vi ska upphandla. För att kunna ställa frågor om anbudsförfrågan eller för att ta del av andras eventuella frågor och svar kring anbudet behöver du registrera dig på www.e-avrop.com, där också de bifogade dokumenten också finns publicerade.

Kontaktperson: Magnus Larsson, 0498-202205, magnus.larsson@almi.se 

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn