Kostnadseffektiv Kommunikation - Så får du ut mer

I samarbete med KATE Design- & Contentbyrå kan Almi nu erbjuda de halländska företagen en ny strategigrupp inom kostnadseffektiv kommunikation.
Hur får du bäst genomslag i de egna kanalerna och när/vad/hur ska de olika kanalerna användas?

Denna strategigrupp varvar utbildning med nätverk och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Gruppen leds utav Sandra Troedsson, strateg och delägare i byrån KATE. Gruppen träffas vid fem olika tillfällen, där varje tillfälle har ett eget tema.

Mål med gruppen:
Under träffarna varvas korta föreläsningar med övningar från deltagarnas egna företag och övningar som innebär erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Varje träff avslutas med en konkret uppgift som deltagaren kan tillämpa i sitt eget bolag.

• Lära dig mer om de olika kanalerna, för att kunna utnyttja dem bättre.
• Öka medvetenheten om hur du kan jobba i dina kanaler med ditt företag.
• Utbyta erfarenheter.
• Bidra till varandra med input, tankar och synpunkter.

 

Teman för träffarna

Under strategigruppens gång kommer dessa fem ämnen att hanteras och diskuteras:

 Vad är Content Marketing1. Vad är Content Marketing
 Genomgång av grunderna i content marketing. Vad betyder
 begreppet content marketing? Hur jobbar man med det och
 hur skiljer det sig från traditionell reklam? Vilka kanaler kan
 man jobba i? Varför finns content marketing? Under
 föreläsningen tittar vi också på exempel, bra och dåliga. Vi
 diskuterar varför de valt sina lösningar och vilket resultatet
 blivit.
Gruppdiskussion: Hur jobbar ni på ert företag? Vad följer du i digitala kanaler och varför? Vad får dig att gilla en bild?

 

 kanalerna2. Kanalerna – vilka kanaler ska jag finnas i?
 
Vi måste synas digitalt – vilka kanaler ska jag välja och vad
 ska jag göra i kanalerna? Hur ska mitt företag profilera sig?
 Vi går igenom några av de vanligaste kanalerna som till
 exempel Instagram, Facebook, Twitter och Linkedin men
 pratar också om företagsblogg och nyhetsbrev. Vad kan man göra med dessa kanaler?
Gruppdiskussion: Vilka kanaler jobbar ert företag med i dag?
 Vem gör jobbet? Hur ser ni ut och vad är det för innehåll ni lägger ut? Hur upplevs ert företag om
man tittar i era kanaler och på er webb, hur jobbar ni med erbjudanden? Vi tittar också på goda och mindre goda exempel.

 

3. Personas och köpresan – vad är det?Personas
 Vilka är våra kunder? Vi pratar om målgrupper och personas
 – vad är det för skillnad? Hur kan olika personas i samma
 varumärke och produkt/tjänst se ut? Vilken är köpresan?
 Varför är den viktig och hur kan den hjälpa mig i mitt arbete
 med mitt varumärke? Vi går igenom olika case och anlyserar.
Gruppdiskussion: Hur kan ni själva ta fram era personas? Hur kan ni planera er
kommunikation utifrån köpresan? Vad verkar svårt – vi reder ut. Vilka möjligheter kan vi se i vart och ett av era företag.

 

4. ContentplanenContentplan
 Vad är en contentplan, hur tar man fram den och vad består
 den av? Varför ska man ha en contentplan och hur jobbar
 man efter den?
Gruppdiskussion: Hur skulle du sätta ihop ditt företags
 contentplan? Vad skulle den innehålla för delar?

 

 

5. Sätta en strategiStrategi
 Med en strategi är du säker på att du gör rätt innehåll i rätt
 kanal. Vi går igenom vad en kanal- och contentstrategi är.
 Hur tar man fram en egen strategi, vad innebär det och varför är det viktigt att jobba med en strategi i bakgrunden?Gruppdiskussion: Hur skulle er kanalstrategi kunna se ut? Vi går igenom alla olika företag och diskuterar hur de olika kanalstrategierna skulle kunna byggas.

 

Ansök om att vara med

Ansökan görs genom mail till Johanna Ekberg på Almi, johanna.ekberg@almi.se
Vi har ett begränsat antal platser i gruppen, och antagning och gruppsammansättning görs av Almi Halland

• Kursen startar under maj månad och datum för träffarna bestäms gemensamt i gruppen

• Kostnaden för deltagande är 5000:- + moms

• Det är totalt 5 träffar, á 2 timmar.

• Vi behöver din ansökan senast 25 April

• Frågor besvaras av Johanna Ekberg på Almi, johanna.ekberg@almi.se eller 035-153812

 

Om KATE och Sandra

 
Sandra TroedssonKate är en design- och contentbyrå
 med kontor i Stockholm och
 Halmstad, som grundades 2009. Vi
 jobbar med varumärken,
 organisationer och företag i de
 kanaler som målgruppen finns i.
 Sandra Troedson är journalist och
 projektledare i grunden och har
 många års erfarenhet av att
 strategi- och utvecklingsprojekt. På
 Kate jobbar hon som strateg,
 projektledare och redaktör.

 Läs mer om KATE här

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn