Har du ett transportföretag? Tre tips här!

Transporter och tillverkning av fordon är en stor bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet.

Så vad kan du göra som driver ett transportföretag eller är verksam i branschen?

Kika här!

Minska klimatavtrycket genom att använda el- eller mer bränsleeffektiva fordon

Implementera även gröna logistikrutiner och kompensera utsläpp genom koldioxidkrediter eller liknande.

Läs om Vidde – som vill ta fram världens första hållbara elektriska snöskoter

Förebygg och minska föroreningar

Gör det genom att använda renare bränslekällor, rengöra fordon ansvarsfullt och främja kollektivtrafik eller alternativa transportsätt. Överväg också att använda tystare fordon för att minimera bullernivåerna.

Läs om Tickital – som vill få fler att resa kollektivt genom sin innovativa app

Utveckla ny teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Gör dessutom kunderna medvetna om hur de kan bidra till mer hållbara alternativ. En mer hållbar transportresa gör vi bäst tillsammans, inte sant?

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?