Jobbar du med vård, hälsa eller läkemedel? Kika här!

Vårdbranschen har en unik möjlighet att påverka miljön och folkhälsan positivt. För att göra det kan hälsovårdsföretag arbeta hållbart inom flera områden. Vi spanar in tre!

Att verka för en god hälsa i samhället är naturligtvis det viktigaste hållbarhetsuppdraget. Det kan innefatta allt från att ge vård till att främja en hälsosam livsstil – som att uppmuntra till fysisk aktivitet och bra matvanor.

Det kan också innebära att du som är verksam i branschen kan:

Engagera dig i samhället


… för att ta itu med miljö- och hälsofrågor. Dessutom kan du stödja lokala initiativ för att förbättra folkhälsan.

Inspireras av MeWe&You – som ska hjälpa kvinnor att må bättre under klimakteriet. 

Köp in material och produkter på ett hållbart sätt

Här ska du välja leverantörer med en hållbar praxis, använda resurssmarta produkter, minska avfallet genom återvinningsprogram, kassera farligt material på rätt sätt för att minska föroreningar och minska användning av engångsplast.

Inspireras av Aima Sense – som letade länge efter den bästa fabriken att producera i. 

Utveckla innovativa och hållbara lösningar

Sjukvårdsbranschen har potential att leda vägen i att utveckla innovativa och hållbara lösningar på globala hälso- och miljöutmaningar. Det kan inkludera att stödja forskning om hållbar teknik, utveckla nya tillvägagångssätt för sjukvården och att främja hållbara metoder inom industrin.

Inspireras av Multi4 – som utvecklar ett världsunikt verktyg inom cancervård

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?