5 mars 2019

Läkemedelsbolaget Lipum tar in 48 miljoner

Lipum

Umeåbaserade läkemedelsbolaget Lipum, som utvecklar ett antikroppsbaserat läkemedel mot kroniska inflammatoriska sjukdomar hos barn och vuxna, har tagit in 25 miljoner kronor i en nyemission och dessutom fått 23 miljoner från EU-programmet Horizon 2020. Pengarna ska användas för att ta fram en produktionsmetod för deras terapeutiska antikropp, utökat pre-kliniskt arbete och start av toxikologiska studier.

Lipum har just stängt en fulltecknad nyemission på 25 miljoner kronor, där Almi Invest deltog tillsammans med andra institutionella och privata investerare.

 

Resterande 23 miljoner kommer från EU:s innovationsprogram Horizon 2020, ett projekt som mellan 2014 och 2020 ska satsa totalt 800 miljarder kronor i europeiska innovationsföretag. Bland 2 000 sökande bolag i Lipums kategori 2018 var det bara 60 bolag från hela Europa som fick finansiering.


Lipums antikropp riktar sig främst mot Reumatoid Artrit (ledgångsreumatism) och Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA), den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen hos barn.