Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
4 november 2022

Almi Invest investerar i LimeArc Process som revolutionerar massaindustrin

Anders Mood, vd på LimeArc Process
Anders Mood, vd på LimeArc Process

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i LimeArc Process, vars innovation minskar utsläppen från pappers- och massaindustrin. I emissionen på totalt 10,5 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till produktutveckling och kommersialisering.

I pappers- och massafabriker är kemikalieåtervinning helt nödvändig för såväl miljön som ekonomin. Idag sker detta i stora roterugnar, så kallade mesaugnar, som hettas upp med bränslen såsom olja eller pellets. Detta orsakar stora koldioxidutsläpp – motsvarande hela sex procent av Sveriges totala utsläpp. 

 

Detta vill LimeArc råda bot på genom sin innovation, som använder klimatneutral el istället för fossil- och biobränslen i massaindustrins kemikalieåtervinning. På så sätt minskar de totala utsläppen. 

 

Innovationen byggs in i massaindustrins kemikalieåtervinning och använder sig av elektriskt genererad gasplasma, som konverterar elektrisk energi till het gas. Den kan samlas in och lagras eller förädlas till produkter som till exempel elektrobränsle.  

 

– LimeArc vill med hjälp av elektriskt genererad gasplasma revolutionera massaindustrin och göra den koldioxidneutral, säger Marie Andersson, Investment Manager på Almi Invest. Genom att stötta LimeArc i detta tidiga skede möjliggör vi en innovation som har påvisad nytta inom en bransch med stora utsläpp, eftersom den ger stora möjligheter till effektivisering hos massabruken.

 

LimeArcs målmarknad till en början är massabruk i Norden, därför att Norden har kommit långt i omställningen till fossilfri el, samtidigt som fossila bränslen beskattas hårdare här än globalt. Norden har också en stor massaindustri med ca 20 procent av världens massabruk. 

 

– Vi är väldigt glada för denna investering, säger Anders Mood, vd på LimeArc Process. Plasmatekniken har redan prövats inom stålindustrin med goda resultat. Vår lösning för massaindustrin har bearbetats under en längre tid med hjälp av vår delägare ScanArc Plasma Technologies. Men det är först nu som massamarknaden är mogen för att genomgå detta skifte.

 

För ytterligare information kontakta
Marie Andersson, Investment Manager Almi Invest, 070-256 11 00, marie.andersson@almiinvest.se
Anders Mood, vd LimeArc Process, 070-307 02 47 anders.mood@limearcprocess.se