8 mars 2019

Ökad investeringstakt för Almi Invest

Mikael Karlsson

Almi Invest ökade antalet investeringar verksamhetsåret 2018 till totalt 163 (155) bolag, varav 44 nya portföljbolag, till ett belopp av sammanlagt 226 miljoner. Antalet bolag som såldes uppgick till 39, något färre än föregående år. Under året kom också den nya fonden Almi Invest Greentech igång med sin verksamhet genom investeringar i tre nya klimatsmarta bolag.

Under verksamhetsåret investerade Almi Invest totalt 226 (181) miljoner kronor i 119 (104) befintliga och i 44 (51) nya portföljbolag. Flest investeringar gjordes i bolag inom tech-branschen, följt av life science och industri.

Arbetet med avyttringar av existerande innehav pågår kontinuerligt. Under året såldes innehav i 39 (49) portföljbolag i sin helhet, ytterligare 20 (19) avyttrades delvis. Försäljningarna inbringade sammanlagt 139 (226) miljoner kronor i exitlikvider. Den exittyp som genererade störst likvid under 2018 var försäljning via börs, följt av industriella uppköp.

 

En uppmärksammad exit under året var försäljningen via börs av innehavet i hjälmbolaget MIPS. MIPS utvecklar ett innovativt säkerhetssystem för hjälmar, som skyddar hjärnan mot det rotationsvåld som uppstår vid fall mot marken och minskar risken för allvarliga skador. Idag är miljardbolaget MIPS världsledande på hjälmbaserad säkerhet.

 

Ytterligare en lyckosam exit genomfördes i Xintela, ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Tyska Bauerfeind, verksamt inom ortopediområdet, förvärvade Almi Invests aktier.

 

- Det är tillfredställande att konstatera att börsklimatet är sådant att vi kan fortsätta att exitera via börs, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson. Försäljningarna gör det också möjligt för oss att långsiktigt investera i tidiga bolag i hela landet med riskkapital.

 

- Efterfrågan på investeringskapital för klimatsmarta greentechbolag är stor, fortsätter Mikael Karlsson. Vår nya fond Almi Invest Greentech har fått ett mycket bra mottagande på marknaden med investeringar i tre nya bolag under 2018.

 

Almi Invest Greentech, som lanserades 2017, investerade under året sammanlagt drygt 20 miljoner kronor i solcellsbolaget Epishine, Altered som utvecklar lösningar för vattenbesparing och vågkraftbolaget CorPower Ocean. Fonden har en särskilt fokus på klimatsmarta CO2-reducerande investeringar.

 

Vid utgången av året hade Almi Invest totalt 345 (351) portföljbolag.