Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Case Stories

Lyckad resa för biotechbolag

Biotechbolaget Cartana bildades 2017. Ett år senare investerade Almi Invest i bolaget som ökade takten i sin produktutveckling. Nu har Almi Invest sålt sitt innehav för sju gånger investerat kapital.

Historien om Cartana börjar i det världsledande forskningslaboratoriet Science for Life Laboratory i Solna. Här arbetade i flera år en grupp forskare, ledda av forskaren Mats Nilsson, med att utveckla metoder för att analysera vävnadsprover vid utveckling av nya läkemedel. 2017, i samband med att de första
resultaten publicerades och man sökte patent för sin nya teknologi, grundades bolaget som då bemannades av forskarna i gruppen. En av dessa, Malte Kühnemund, blev bolagets första vd och det var också han som styrde skutan i samband med nyemissionen 2018 då Almi Invest investerade tre miljoner kronor. I emissionen på totalt 9,6 miljoner kronor deltog också investeringsnätverket Sciety och privata investerare.


– Cartanas unika produkt löser ett stort behov både inom vetenskaplig forskning och läkemedelsutveckling, vilket ger bolaget god potential till framgång. Det är vår plikt att möjliggöra affärsnytta av denna forskning, sa Pär Nordström, investment manager på Almi Invest, som jobbade med Cartana vid tillfället.

 

Efter nyemissionen påbörjades försäljningen av den första produkten. Parallellt med detta utvecklades en uppgraderad version med ökad sensitivitet och högre hastighet samt en version för cancerforskning. 2019 genomfördes ytterligare en investeringsrunda där återigen Almi Invest deltog och i början av 2020 lanserade Cartana sin andra produkt inom onkologi. Då hade Malte Kühnemund klivit av vd-stolen för att kunna ägna sig mer åt forskning och utveckling, och nuvarande vd:n Mårten Winge hade tillträtt tjänsten.

 

– Jag har jobbat i 30 år med att kommersialisera ny teknologi och det är även min roll i Cartana, samt att jobba för en internationell expansion, säger han och fortsätter:


– Almi Invest kom in tidigt och var den första större investeraren som sköt till kapital till Cartana, vilket självklart var bra för oss. Förutom
själva investeringen så var det en kvalitetsstämpel att Almi Invest kom in. Att de sitter med i styrelsen är också en stor hjälp.

Förutom själva investeringen så var det en kvalitetsstämpel att Almi Invest kom in.
Mårten Winge, vd Cartana

Knappt hade Mårten Winge blivit varm i kläderna som vd för Cartana förrän en försäljning av bolaget stod för dörren. Redan i maj 2020 hörde det amerikanska bioteknikbolaget 10x Genomics av sig med ett bud. Diskussionerna blev snabbt seriösa och bolagen skrev ett Letter of intend, berättar Maria Tell, investment manager på Almi Invest, som tagit över arbetet med Cartana efter Pär Nordström.

 

– Därefter gick det fort. Förhandlingar inleddes under sommaren och i september blev affären officiell, säger Maria Tell.

 

Så tre år efter grundandet, och två år efter Almi Invests första investering, blev det svenska bioteknikbolaget Cartana en del av det Nasdaqnoterade amerikanska 10x Genomics, som är marknadsledande inom single cell analysis-teknologi. Den totala köpesumman landade på 360 miljoner kronor och Almi Invest sålde sin del för 35 mijloner, det vill säga cirka sju gånger investerat kapital.


– Cartana blev en mycket lyckad investering för oss, säger Maria Tell.

Mårten Winge
Mårten Winge, vd Cartana

OM CARTANA

Grundat: 2017

Grundare: Forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, däribland Malte Kühnemund och Mats Nilsson.
Affärsidé: Tillhandahålla teknologi som kan användas för utveckling av läkemedel.
Almis roll: Investerat kapital, rådgivningsamt en plats i styrelsen.

Cartanas  produkt
Cartanas produkt löser ett stort behov både inom vetenskaplig forskning och läkemedelsutveckling.