Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Riskkapitaltips

Uppköp eller börsnotering - vilken exit passar dig bäst?

Tor Khilberg

Många entreprenörer har någon gång funderat över en exit. För de flesta stannar det vid en dröm medan andra till slut får möjlighet att sälja hela eller delar av sitt livsverk. Almi Invest kan allt om exit processen och vilket exitspår som kan passa bäst. Så vad blir det: uppköp, börsnotering eller något annat?

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups, en riskkapitalist med omkring 50 nyinvesteringar varje år. Men även en rad exits. Tor Kihlberg är Exit & Portfolio manager på Almi Invest och hans roll är att sälja eller notera bolag för att på så sätt frigöra både kapital för nya investeringar.

 

2021 var ett rekordår för noteringar – drygt 160 bolag gick till börsen och Almi var delägare i sju av dessa.

 

”De senaste två åren har många känt sig kallade och 'det mesta' har gått att notera”, säger Tor Kihlberg.

Förberedelser krävs – oavsett exit

Börsnotering och uppköp är de två vanligaste exitformerna för Almi Invest. På frågan vilket av dessa två alternativ som är bäst finns inget entydigt svar, men Tor Kihlberg har några råd för bolag som funderar över vilken exit som är mest lämplig:

 

”Först och främst gäller det för ägarna att ha en tydlig idé om vart man strävar. Fokusera inte ensidigt på exit, men skapa er en egen tydlig, gemensam uppfattning om vilket exitspår som vore mest realistiskt och fördelaktigt. Fundera kring vilka potentiella köpare som skulle kunna vara intresserade, sätt er in i deras perspektiv. Sedan finns det inga genvägar – det handlar om att fortsätta bygga bolag och skapa värde genom det. Hitta finansiering för att göra rätt investeringar i utvecklingen av verksamheten”, säger Tor Kihlberg.

 

Personal och nyckelpersoners betydelse kan ibland förbises, enligt Tor Kihlberg. Hans råd är att göra nyckelpersoner till delägare tidigt. Det ger tyngd åt deras betydelse och knyter upp dem för en tid framåt. Det gäller inte minst specifika kompetenser, talanger och roller som är svåra att hitta.

Rådet som gäller alla bolag

Sedan finns ett generiskt råd för alla bolag som är på väg mot någon typ av exit: Ordning och reda.

 

”Ledningsgrupp och styrelse behöver förbereda sig för vilken information som kommer att efterfrågas. Vilka frågor kommer sannolikt komma upp och hur svarar vi på dem vid en due diligence? Skapa ett potentiellt frågebatteri från en köpare och ha rätt svar redo”, säger Tor Kihlberg.

Börsen passar bättre för bolag som har en tydlig story to tell
Tor Kihlberg

När det gäller vilka bolag som lämpar sig bäst för en börsnotering finns en rad saker att tänka på.

 

”Börsen passar bättre för bolag som har en tydlig story to tell. Har ni en affärsidé som är enkel att förstå? Ofta tillkommer det en hel del småsparare vid notering av bolag i tidiga skeden som – ju fler och mer aktiva de är – ökar likviditeten i aktien. Det är även en fördel om bolaget har en stabil kärna i verksamheten, men också en kittlande potentiell tillväxt”, säger han.

Lyft blicken, var kreativ

Även inför en eventuell börsnotering är rådet att lyfta blicken och ställa sig själva några nyckelfrågor. Högt upp på Tor Kihlbergs egen frågelista kommer frågan om det finns förutsättningar för en lyckad notering? Den frågan kan i sin tur delas upp för att svaret ska bli tydligare:

 

 • Får ni in det kapital ni önskar och räcker det för att nå väsentliga milstolpar fram till nästa finansieringsrunda? ⁃ Hur utspädda blir de befintliga ägarna?
 • Vad kan hända med värderingen under inlåsningsperioden (vanligtvis 12 månader)?
 • Grundare som vill sälja aktier kan drabbas av en informell fortsatt inlåsning eftersom signaleffekten är otroligt stor om de väljer att kliva av.
 • Hur stort intresse finns för aktien - kommer det att finnas likviditet i handeln? Låg handel kan bli en utmaning.
 • Marknaden och den dagliga handeln kommer att prissätta bolaget - är ägarna beredda på det?
 • Chansen till industriell försäljning, genom utköp, minskar när ett bolag väl noteras – är ägarna medvetna om det?
 • Noteringsklimatet. Fundera över den ökade risken det innebär att notera sig i oroliga tider. Och undvik att bolaget prissätts i ett positivt klimat för att en tid senare, i ett sämre klimat, sätta det på börsen.
 • Tillväxtbolag drabbas generellt hårdare i ett mer kortsiktigt börsklimat. Det blir inte lika trendigt med potentiella framtida vinster. Stigande räntemiljö slår också hårt mot värderingen, rent matematiskt.
 • Redo för lottsedeleffekten? I ett upphaussat börsklimat tenderar småsparare att se en notering som en lott för att se hur aktien går kortsiktigt, därefter kliver man ur.
 • Hög noteringstakt de senaste två åren betyder att bruset är högre, det blir svårare att sticka ut.
 • Våg av nyemissioner. Ett stort antal av de tidiga börsintroduktioner som gjorts har behov av att fylla på kassan efter 18 - 24 månader. Det betyder i sig att konkurrensen ökar om pengarna.

Bolag som väljer ett annat spår än notering möter andra utmaningar. Lågt värderade bolag har ofta svårt att hitta finansiella rådgivare för hjälp med en försäljning – där får bolagen själva arbeta hårdare för att hitta rätt väg ut.

Finns bara två, tre köpare i hela världen krävs tajming
Tor Kihlberg

Lite högre värderade bolag med en hårt nischad teknologi kan möta andra problem. Där kanske det i vissa fall bara finns ett par, tre köpare i hela världen. Då måste tajmingen vara rätt och ägarna riskerar att hamna i underläge direkt i förhandlingar.

Sälja utanför börsen kräver annat fokus

Tor Kihlbergs lista för ett kommande uppköp som exit skiljer sig något från noteringsspåret.

 

 • Ha ett tydligt ägardirektiv. Det är viktigt för att alla ska sträva åt samma håll. Var t ex observant på om det finns ett grundarteam som inte har samma tidshorisont för exit.
 • Tänk på att industriella försäljningar kan vara komplexa och ta tid. Är det ett amerikanskt bolag som är köpare kan juridiken bli särskilt omfattande och dyr.
 • Lyft blicken. Många entreprenörer tittar ofta alltför lokalt och riskerar en slags hemmablindhet. Tänk internationellt direkt.
 • Skippa onödiga begränsningar i tanken. Det ökar chansen att hitta en köpare, till exempel en konkurrent eller aktör som söker komplement till ett befintligt kunderbjudande. Fundera igenom olika typer av synergieffekter för en köpare. Undvik förutfattade meningar på hur en exit ska gå till och hur en köpare ska se ut.
 • Tänk kreativt. Försök hitta potentiella köpare i flera branscher. Fundera över om det går att paketera och dela upp bolaget för att sälja till flera aktörer. ⁃ Lås inte blicken på en köpare. Precis som när man säljer ett hus – får ni in flera potentiella köpare i processen får ni oftast i slutändan ut ett större värde.
 • Underskatta inte värdet av ordning och reda. Transparens och ärlighet gäller. Glid inte undan svar för att de är svåra att ge.

Almi Invest kan exits via uppköp. Här är några vassa tips.

Vissa saker tyder på att noteringsspåret under 2022 blir en mindre attraktiv väg för en exit. Men Tor Kihlberg säger att rätt bolag dock fortfarande kan och bör våga ta klivet.

 

”Det är ett stort steg att ta, men om man är väl medveten om konsekvenserna, dess möjligheter och utmaningar, finns det inget som talar för att man ska avstå en notering”, säger Tor Kihlberg.