Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 oktober 2020

Norrbottens miljöpris

Almi Företagsparter Nord, Region Norrbotten och Energikontor Norrs miljöpris på 50 000 kronor tilldelas i år BD Fisk. Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten. Priset ges till ett företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande bedriver en verksamhet där miljö – och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts.


Motivering:

BD Fisk visar hur hållbar utveckling ligger i fokus i alla led av verksamheten genom tydlig kommunikation, kravställningar och certifieringar för både egen produktion hos sina leverantörer.
Viljan att arbeta långsiktigt med systemförändringar är tydlig, och de har genomtänkta strategier för att minska både sin och sina leverantörers klimatpåverkan och resursanvändning.
Företaget verkar för ett hållbart samhälle ur både lokalt och globalt perspektiv genom att:

• Bidra till det globala Agenda 2030-målet om hållbar konsumtion och produktion. Alla företagets förpackningar kan återvinnas, och merparten av plastförpackningarna är tillverkade av biobaserad råvara, på så vis bidrar företaget till ett framtida fossilfritt samhälle. BD Fisk är också anslutna till Svenska retursystem vilket medför att produkter till dagligvaruhandel levereras i återanvändningsbara plastbackar. Det pappmaterial produkter förpackas i och med kommer från FSC certifierade producenter. Ställa sig bakom branschorganisationen Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest för med fem åtaganden för en hållbar och livskraftig livsmedelsproduktion

• Bidra till det globala Agenda 2030-målet om hav och marina resurser. BD Fisk arbetar för ett hållbart vattenbruk och ett levande hav med livskraftiga fiskbestånd idag och i framtiden genom certifierade produkter.

• Leverantörer till BD Fisk genomgår en leverantörsbedömning för att säkerställa att de uppfyller våra högt ställda krav på produktkvalitet, hållbarhet och socialt ansvar.

Miljöprisvinnare 2020

Norrbottens näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år Pensionatet Malmgatan AB. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.


Motivering: 

De har inte bara själva ställt om utan även hjälpt andra när hela världen förändrats. Norrbottens näringslivspris tilldelas två handlingskraftiga eldsjälar som lyckats få företag på orten från vitt skilda branscher att samverka och därmed lyckats hålla kundinflödet och näringslivet levande.

Genom nytänkande och kreativa grepp har de startat den lokala rörelsen #localhero och spridit den över hela landet. Men trots motton som ”Vi är ingenting utan varandra” och sociala insatser för att stötta medmänniskor, lämnas inte tillväxtambitioner därhän och det finns planer att utöka verksamheten och växa där man står. Förmågan att se tillfälliga nedskärningar i verksamheten som ”möjligheten att kunna rå om allting lite mer” har också visat sig lyckosam och vittnar om gott affärsmannaskap.

I verksamheten går affärsnytta och resurseffektivitet hand i hand – här får gammalt gods nytt liv, närproducerat prioriteras och de anställdas personliga utveckling är en viktig drivkraft. Under devisen ”Det ska vara vackert inne och vackert ute” styrs miljö- och hållbarhetsarbetet med full fart framåt.

Årets vinnare bidrar till ett vänligare företagande utan att för den skull ge avkall på lönsamhet och affär. Vi spår deras verksamhet en ljus framtid då förmågan att skapa sammanhållning, tillhörighet och kundintresse är egenskaper som kommer behövas i alla tider!

Lisa Hellmér och My Bergström är stimulerande förebilder som visar på professionellt företagande och vikten av att våga tänka nytt för att klara svårigheter - därför erhåller de Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2020.

Näringslivsprisvinnare 2020

 

Kontaktperson, Miljöpriset
Tomas Vedestig, Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Telefonnummer: 070-203 35 23

 

Kontaktperson, Näringslivspriset

Annika Holmström, Affärschef, Almi Företagspartner Nord
Telefonnummer: 070-693 79 21