Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
27 augusti 2019

Ny VD-grupp med styrelsefokus

Att delta i en VD-grupp med styrelsefokus innebär att du tillsammans med andra företagare arbetar under styrelseliknande former. Ni arbetar med verkliga problem som kan kopplas till ditt egna företag.

Genom medverkan får du en god insikt om vikten av att arbeta med strategiska frågor. Tillsammans med andra företagare träffas ni vid lika många tillfällen som gruppen har deltagare. Under varje möte lyfter en av deltagarna fram ett verkligt problem eller en möjlighet som diskuteras. På så sätt arbetar ni på djupet med varandras företag. Gruppen sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Träffarna sker på varandras företag och under en processledares vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare.

 

Prova på olika roller

I en VD-grupp med styrelsefokus får du prova på alla de olika rollerna som ingår i en styrelse – föredragare, ordförande, sekreterare och ledamot. Dessutom använder du dig av och lär dig se nyttan med olika dokument och verktyg såsom ägardirektiv och vd-rapport.

 

Ta del av andras erfarenheter

Processledaren tränar deltagarna i att arbeta professionellt både i ledningsgrupp och i en styrelse. Du får dessutom ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Det ger kunskapsöverföring mellan branscher samt nya inspirerande nätverk.

 

För mer information och för anmälan ber vi dig ta kontakt med en rådgivare.

Kontakt

Annika Granberg

035-15 38 14

072-223 91 15

annika.granberg@almi.se

    

 

Johanna Ekberg

035-15 38 12

070-547 22 76

johanna.ekberg@almi.se