Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
8 oktober 2018

Hallå där Annika

Bild på Annika Granberg
Annika Granberg

Du är ny rådgivare och affärsansvarig på Almi, berätta hur trivs du?

Jag trivs väldigt bra, det är så kul att kunna hjälpa andra företag, att min erfarenhet och att det jag kan kommer andra till nytta här.

 

Hur kommer det sig att du ville jobba på Almi?

– Det är en häftig känsla att stötta näringslivet och att få andra att lyfta. Det var därför jag valde att jobba här. Det jag tror på och tycker är viktigt får jag göra här.

 

Och vad är det?

– Att satsa på entreprenörskap, hjälpa företag att växa och satsa på det halländska näringslivet. Och att få en balans i mitt eget liv. På Almi får jag göra mycket för våra kunder samtidigt som jag får tid för min fritid.

 

Är det vanligt att företag i dag tänker mer på hur de anställda har det och trivs?

– Ja, det tycker jag. Som anställd på Almi ser jag till att jag hinner göra det jag ska under min arbetstid, och så laddar jag på fritiden så jag kan vara bättre när jag är på jobbet. Arbetsgivare som framöver kan erbjuda sina anställda detta vinner i längden. Medarbetarna håller i längden och det är hållbarhet. Jag tror det bara blir viktigare och viktigare att vara en hållbar arbetsplats. För alla företag vi möter lyfter vi vikten av hållbarhet, alltifrån cirkulär ekonomi till denna mer personalrelaterade hållbarhetsaspekt.

 

Hur ser företagskulturen ut hos er?

– Alla som jobbar här har ett gott hjärta, vi drivs av att hjälpa andra att lyckas. Vi är bra på att vara modiga och tänka nytt och att värdesätta olikheter.

 

Varför är företagskulturen viktig?

– Det är den som skapar vi-känslan, att vi tillsammans ska lyckas. De företag som lyckas väl har alltid en stark företagskultur, en starkare grund att stå på och att luta sig mot när det blåser. Bygger man på samma grund blir det lättare att växa.

 

Hur gör man få för att få en bra kultur i sitt bolag?

– Jag skulle säga att man börjar med sitt varför, vad är mitt och företagets syfte, och att bygga sina värdeord utifrån det för att skapa sin företagskultur. De bolagen vi träffar utmanar vi alltid i detta. Det man också ska tänka på är att inget är statiskt, allt behöver förändras och uppdateras. Men grunden kan vara densamma.

Annikas tips på hur du lyckas med din företagskultur

 

1. Börja med företagets värderingar och se till att de stämmer med dina.

2. Se till att de du anställer står bakom dina värderingar och kan stå bakom företagskulturen, det är de som bär företagskulturen.

3. Hitta värdeorden och gör dem synliga både internt och externt.

4. Se till att marknadsföringen går i linje med din företagskultur.

5. Underskatta inte hur ditt kontor och arbetsplats ser ut i färger och inredning. Där sätter du en stor del av nivån.