Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
17 juni 2019

Mjölkbonde med satsning som ger eko

Gert Göransson på Högryds Lantbruk  tillsammans med två av barnen, Elin och Nils
Mjölkbonde med visioner. Gert Göransson på Högryds Lantbruk har gjort stora investerar för att kunna öka produktionen av ekologisk mjölk. Här tillsammans med två av barnen, Elin och Nils, som är involverade i den dagliga verksamheten.

I tider när många mjölkgårdar har det besvärligt väljer Gert Göransson på Högryds Gård i Tvååker att satsa på ökad produktion. Genom finansiering från bland annat Almi har drygt 20 miljoner kronor investerats i nytt stall, maskinhall och en ny mjölkgrop med plats för tolv kor på varje sida. Nu levererar gården tre miljoner liter ekomjölk om året till Arla – och ännu mer ska det bli.

 

Högryds Lantbruk är ett tidsenligt och framsynt företag. Efter ett antal investeringar har bolaget vuxit till 17 anställda och har en stigande omsättning på 18 Mkr.

 

– Man måste våga satsa för att nå tillväxt, säger Gert Göransson. Nu har vi praktiskt taget optimerat förutsättningarna på anläggningen och räknar med att fortsätta växa i takt med att alla pusselbitar faller på rätt plats.

 

– Utan lånet hos Almi hade vi inte haft möjlighet att fullfölja våra planer på tillbyggnader och utvecklingen av rörelsen, tillägger han.

 

Gården, som tidigare har försetts med egen biogasanläggning och maskinhallar med gödselseparation och hygienisering, är mer än självförsörjande när det gäller el. Nyligen har man även säkrat tillgången på vatten genom ny brunn och stora behållare intill mjölktankarna. Den nya mjölkgropen med plats för 24 kor som mjölkas samtidigt togs i drift i november och innebär en fördubbling av kapaciteten. De främst placerade korna ges för övrigt stimulerande fönsterplats med utsikt över grönt och vackert böljande halländskt landskap.

 

Högryds Gård ligger mellan Sibbarp och Ästad. Besättningen består av 370 mjölkkor, lösdrift, och lika många ungdjur.

 

– Sammanlagt förfogar vi över cirka 650 hektar, varav 80 hektar naturbete, säger Gert. Ungefär en tredjedel av arealen används för spannmål och även där är vi i stort sett självförsörjande, frånsett kraftfoder.

 

Det var Gerts pappa Göran som övertog gården 1963. 1974 satsade man på renodlad mjölknäring. I mitten på 1990-talet tog Gert över ägandet och driften och valde att producera ekologisk mjölk, där uppfödningen följer ett antal regler, som användande av ekologiskt odlat foder. Manegen är krattad och inom några år står nästa generation beredd att ta över mjölkgården.

 

Elin, Nils och Gustaf heter barnen till paret Gert och Ingrid Göransson. De energiska ungdomarna är redan involverade i lantbruket och lockas av att föra familjeföretaget vidare i samma positiva anda som faderskapet.

Företagsnamn: Högryds Lantbruk AB

 

Ägare: Gert Göransson med familj


Adress: Högryds Gård, Tvååker (ekologisk mjölkproduktion)

 

Hemsida: hogryd.se

 

Stöd från Almi: Företagslån