Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
31 mars 2020

Mentorn ger nyttiga perspektiv

Göran, Alan, Mats
Göran Larsson, rådgivare Almi och ansvarig för mentorprogrammet, tillsammans med Alan Nori (Safe West) och mentorn Mats Andersson.

Att driva företag kan vara en ensam tillvaro. Ofta saknar man någon att bolla idéer med. Det tar Almis mentorprogram fasta på. Här paras drivna företagare ihop med erfarna entreprenörer som delar med sig av råd och tips. Under ett år träffas mentorparet regelbundet. Adepten får värdefull input, goda råd och inte sällan nya perspektiv på sin tillväxtresa.

 

Alan Noris bolag Safe West grundades 2019 och erbjuder säkerhetsvästar för förskolor med GPS-tracking. Principen är enkel: Om ett barn försvinner från barngruppen får förskolepersonalen automatiskt ett meddelande, baserat på den förinställda säkerhetsradie som utgår från lärarens telefon, till exempel 300 meter. Västen är också utrustad med ledljus i RBG-färger och kan även förses med högtalare och mikrofon för ökad säkerhet.

 

 Jag har tankar på att utveckla tjänsten, till exempel addera fler ljusfunktioner och en stegmätare för att få in en motionsaspekt. Jag ser också fler användningsområden för västen, bland annat skulle den kunna fungera på festivaler, ensamarbete på byggarbetsplatser och till dementa personer som försvinner från sitt boende och går vilse, säger Alan Nori.

Under förra året kände Alan ett behov av att ha någon att diskutera företagets utveckling med.


 Jag träffade min rådgivare på Almi och förklarade att jag vill ha någon att prata med, någon med erfarenhet av det jag jobbar med, berättar han.

Genom Almis mentorprogram parades han ihop med Mats Andersson. Mats jobbar som konsult och har en rad relevanta erfarenheter i ryggsäcken, bland annat har han varit chef på U-Blox som jobbar med Bluetoothlösningar. Han har också jobbat med elektronik inom industrin, till exempel Alfa Laval och ABB. Utöver sin yrkesverksamhet har han tidigare agerat mentor i olika program.

 

 För min del ger det mycket energi att följa en ung person, en entreprenör, i sin strävan att utveckla en idé, säger Mats Andersson.

Vilka mål satte ni upp för ert mentorprogram?

 

 Vi började med att diskutera hur vår relation skulle utformas och landade i att träffas en gång per månad. Sedan riktade vi in oss på att komma över den första tröskeln, det vill säga att möta affärspartners och ta fram prototyper som funkar. Vidare var ett mål att få potentiella kunder att testa prototypen, säger Alan Nori och fortsätter:


– Vi beslutade också att vi skulle träffas vid tillfällen då jag stod inför stora, viktiga beslut.


Alan och Mats påbörjade sin adept-mentor-relation förra sommaren. Under resans gång har det hunnit hända en hel del.

 

 Jag har gått från koncept till prototyp till patentansökan. Jag har också fått till diskussioner med investerare samt sökt till Venture Cup och gått vidare. Med Mats hjälp hittade jag någon som kunde bygga prototypen rent tekniskt. Mats och jag har setts regelbundet, haft löpande mailkontakt och han har varit tillgänglig vid akuta beslutsproblem.

Vad tar du med dig från mentorprogrammet?

 

 På ett personligt plan har det gett mig större självförtroende och motivation. Ur bolagsperspektiv här företaget fått större kredibilitet eftersom jag har kunnat hänvisa till Mats erfarenhet utöver min egen. Han har varit ett mycket bra bollplank och tack vare hans kompetens har det öppnats upp möjligheter för inköp, teknisk hjälp med mera, avslutar Alan Nori.