Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
17 februari 2020

De såg sina kompetensbehov med Mind the Gap

Botildeborg interiör
Botildenborg är en hållbar gård och mötesplats mitt i Malmö. Verksamheten befinner sig på en tillväxtresa och valde nyligen att kärtlägga sina framtida kompetensbehov genom att delta i Almis projekt Mind the Gap.

Mitt i Malmö hittar man Botildenborg, en hållbar gård och mötesplats som sedan 2019 använder mat och odling för att bidra till nya lösningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Verksamheten befinner sig i tillväxt och började för en tid sedan fundera på sina kompetensbehov. Svaret blev Mind the Gap, ett projekt som hjälper företag att bygga sin plan för kompetensförsörjning och strategisk rekrytering.

 

Projektet Mind the Gap, som drivs av Almi, syftar till att utveckla ett stöd till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas, och som vill hitta rätt kompetens för att lyckas med detta. I Botildenborgs fall fanns ett behov av en förändrad struktur och organisation för att bibehålla effektiviteten i verksamheten.

 

– Mind the gap var ett bra bollplank som hjälpte oss hitta en ny organisation. Vi insåg att vi behöver rekrytera, men genom workshops kunde vi utkristallisera vilken kompetens vi egentligen behöver. För oss var det mycket lärorikt, säger Lena Friblick, vd och grundare.

 

Hur såg processen ut?

 

– Projektledaren från Mind the Gap hade första telefonsamtal och möte med VD för att skapa en förförståelse av företaget och våra behov och utmaningar. Därefter följde två workshops med vår ledningsgrupp, där projektledaren deltog som processledare och skapade en struktur för våra idéer och tankar.

Det gav oss massor av ”aha-moments”
Lena Friblick
Lena Friblick
Lena Friblick, vd Botildenborg.

– Det gav oss i sin tur massor av ”aha-moments”. Genom workshopparna fick vi helt enkelt fram en ny struktur, nya arbetsuppgifter och en ny förståelse inom ledningsgruppen för våra utmaningar – men också för lösningarna.

 

Hur har Mind the Gap hjälpt er och verksamheten?

– Vi har varit så fokuserade på allt vi vill ha gjort att vi växte utan att titta på oss själva. Genom Mind the Gaps workshoppar och hjälp hittade vi en ny bra struktur och såg vilka behov vi behöver komplettera vår organisation med.

 

Enligt Kristin Teleman, rådgivare på Almi Skåne och projektledare för Mind the Gap, är kompetensförsörjning en av de vanligaste och största utmaningarna för företagare.

 

– Vi möter många företagare med stor tillväxtpotential och höga tillväxtambitioner, som för att kunna fortsätta växa är beroende av att ha rätt personal med rätt kompetens – men där det ofta blir reaktiva rekryterings- eller kompetensutvecklingslösningar istället för proaktiva. Vi ser att många vill och har råd att anställa, men de hittar inte rätt personal. Genom Mind the Gap kan vi få företagets ledning att stanna upp, lyfta blicken och jobba utifrån det framtida önskade läget, för att identifiera vilka kompetenser som kommer att behövas, så att de står rustade med en plan och kan jobba utifrån denna för att möta upp behovet när det kommer, säger hon.

 

Vilka företag riktar sig Mind The Gap till?

 

– Vi vill jobba med de företag som har vilja och potential att växa, oavsett bransch. Det bör finnas ett gäng anställda i bolaget, cirka 15-20 stycken, och framförallt en vilja hos ledningen att ställa om från reaktivt till proaktivt kompetensförsörjningsarbete.

Mind the Gap

– så går det till

Arbetet delas upp på två tillfällen (a’ 2-3 timmar), med några veckors mellanrum, där ledningen för företaget samlas för workshopar tillsammans med processledare från Almi. Under workshoparna får deltagarna bland annat hjälp att göra en lägesanalys, identifiera affärsmål och kartlägga hur verksamhetens kompetensbehov ser ut på kort och lång sikt, samt bygga en plan för att möta behoven.

 

Du hittar mer om Mind the Gap här.

Kristin Teleman
Kristin Teleman, rådgivare på Almi Skåne och projektledare för Mind the Gap.