Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
17 februari 2020

2020 – projektens år

Marie Krüeger
Marie Krüeger, vd Almi Skåne

Nytt år, nytt decennium och nya målsättningar. Almi Skånes 2020 kommer till stor del präglas av ett antal spännande projekt. Vd Marie Krüeger ser fram emot årets utmaningar och Almis möjligheter att utöka verktygslådan med ännu spetsigare verktyg.

Totalt är det fem olika projekt som sjösätts i år: Utrikes födda kvinnor, Almi Intent, Digital Scorecard, Digital Landsbygd och Mind the Gap. De två första riktar sig till Almis fokusgrupper, det vill säga kvinnor och entreprenörer med utländsk bakgrund. Digital Scorecard och Digital Landsbygd innebär insatser för att företagare ska kunna kartlägga sina digitala behov och öka takten på sin digitaliseringsresa.

 

Mind the Gap är en satsning där de deltagande bolagen med Almis hjälp skapar en bild över sina framtida kompetensbehov och vilka strategier som behövs för att möta behoven.

 

 Anledningen till att vi driver så många projekt i år är både resultatet av dialog med vår styrelse och ägare samt tillfälligheter. Det har länge funnits en efterfrågan att vi ska kunna stötta företag ännu mer mot tillväxt genom olika former av specialisering. Våra kärnerbjudanden har i grunden ett generalistiskt perspektiv och nu känner vi att vi kan tillföra ytterligare värde i vissa hänseenden. Digitalisering är ett område där vi adderar spets, kompetensförsörjning ett annat. Dessa är frågor som vi vet att många av våra företagare brottas med, säger Marie Krüeger, och fortsätter:

 

 Sedan föll det sig så, att det uppstod en möjlighet för oss att driva projekt som tar fasta på våra fokusgrupper, vilket är något vi verkligen brinner för. Nu kan vi fördjupa vår insats genom dessa projekt.

 

Hur rustar Almi Skåne för att genomföra och driva projekten?

 Vi stärker upp dels genom att medarbetarna går utbildningar i till exempel digitalisering och projektledning men också genom att vi bemannar upp ytterligare.

 

Hur kommer kunderna märka av projekten?

 De kommer se en utökad produktportfölj och en fördjupad kompetens hos våra rådgivare.

 

Vad står på agendan för 2020 i övrigt?

 Vi fortsätter naturligtvis att precis som vanligt att rätt insatser till fler företag. Och så ser vi fram emot vår flytt! Från och med april hittar man Almi Skånes Malmökontor i helt nyrenoverade och läckra lokaler på Gustav Adolfs torg, mitt i centrala Malmö.