Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
6 december 2019

Sola bröd – en lysande affärsidé

Matz Bengtson, Viasolde
Matz Bengtson, vd Viasolde Solution AB

Med patenterad solljusteknik kan Ängelholmsföretaget Viasolde Solution AB berika livsmedel med D-vitamin – en process som samtidigt förlänger hållbarheten. Nu siktar bolaget på att få in den innovativa lösningen på internationella marknader. Flera finansieringsomgångar från Almi har bidragit till utvecklingen.

 

– Vår stora utmaning är att faktiskt densamma som Tetrapak hade på sin tid: att övertyga människor om att den här helt nya tekniken faktiskt fungerar – och att den fungerar så bra, säger Matz Bengtson, vd Viasolde Solution.

 

Hur går det då till? Viasolde Solutions teknik kopierar solljusets egenskaper. Genom att belysa bröd under korta perioder – en till fem sekunder – omvandlas ergosterol, ett ämne i vanlig bakjäst, till D-vitamin.

– Vi bildade bolaget 2008, efter att den här tekniken utvecklats på Chalmers och vi ansökte om patentet. Sedan följde en lång process där vi var tvungna att ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att få använda metoden. 2015 fick vi godkännandet via EFSA (European Food Safety Authority) och vi är hittills den enda aktören i Sverige som får använda den här tekniken, säger Matz Bengtson.

D-vitamin får vi i oss dels från solens ljus och dels från vår föda, i synnerhet fisk och mejeriprodukter. D-vitaminbrist kan vara rejält negativt för hälsan och ge upphov till rakit (”engelska sjukan”) vilket innebär en uppmjukning och missformning av skelettet hos barn. Vuxna med D-vitaminbrist riskerar att få osteomalaci, det vill säga benuppmjukning.

 

–  Studier visar att vi behöver få i oss mer D-vitamin. Det gäller inte minst oss i Norden, där solens är bristvara stora delar av året. Varje brödenhet som belysts med vår UV-teknik innehåller 30 procent av det rekommenderade dagliga intaget.

 

Under resans gång gjordes dock en ytterligare och ännu mer spännande upptäckt.

 

–  Vi upptäckte att metoden hade stor inverkan på mögel. Solljuset dödar helt enkelt mögelsporerna vilket gör att brödet – eller vilket livsmedel man nu väljer att belysa – får en rejält förlängd hållbarhet. Detta medför positiva effekter i flera led. För brödproducenterna innebär det stora besparingar och ur ett klimatperspektiv minskar man matsvinnet rejält. Bara i Sverige slänger vi varje år över 80 000 ton bröd.

 

För Viasolde Solution har det varit viktigt att samtidigt kunna backa upp påståendena med vetenskapliga fakta. 

 

–  Vi inledde ett samarbete med Westerdijk Fungal Biodiversity Institute vid universitetet i Utrecht i Nederländerna. När vi belyste ett bröd som hade besprutats med 5 000 mögelsporer och såg hur solljuset dödade möglet så trodde först inte forskarna på fynden. De hade aldrig sett något liknande och det fanns inte ens i litteraturen. Det är talande för hur nydanande den här tekniken är, säger Matz Bengtson.

 

Viasoldes solugn
Viasolde Soultions teknik finns installerad och i drift på ett bageri i Holland.

De nya fynden öppnar upp för mer ännu större möjligheter eftersom UV-tekniken är applicerbar på alla typer av livsmedel, menar Matz Bengtson.

 

–  Med dagens medvetenhet om ohälsosamma tillsatser, e-nummer och konserveringsmedel så känns det som att vår lösning ligger väldigt bra i tiden. Det ligger högt på agendan att minimera klimatpåverkan, helt enkelt, säger han och tillägger:

- För närvarande har vi en anläggning installerad och i drift på ett bageri i Holland, där vår maskin används för både D-vitaminberikning och mögelavdödning för längre hållbarhet.

 

Almi har varit en viktig faktor i Viasolde Solutions utveckling. Verifieringsmedel, mikrolån, innovationslån och tillväxtlån har möjliggjort att bolaget har kunnat ta viktiga steg.

 

–  Att Almi har trott på oss och vår innovation har betytt mycket och utan den välviljan och förtroendet så hade vi inte kommit lika långt som vi har gjort. Det har bidragit till att vi har kunnat utveckla vår teknik ytterligare.

 

Matz Bengtson och hans medarbetare har också utnyttjat Almis affärsutvecklingstjänst Mål & Vägval, vars syfte är att tillsammans med en erfaren Almi-rådgivare skapa en tydlig målbild för företaget och ta fram en handlingsplan för att nå målen.

 

–  Trots att vi har lång erfarenhet av att driva bolag har det varit mycket värdefullt att få se på verksamheten med nya ögon. Vi är imponerade av hjälpen vi fått av de fantastiska rådgivarna som guidat oss, säger han.

 

Hur ser framtiden ut för Viasolde Solution?

 

–  Mycket handlar om att fortsätta övertyga omvärlden om värdet och nyttan av vår produkt. När något är helt nytt så som vår innovation faktiskt är så finns det en naturlig tröghet att etablera sig. Vi har siktet inställt på internationella marknader och för samtal med i princip alla stora koncerner. Vi vill att den här tekniken ska komma ut till så många som möjligt, avslutar Matz Bengtson.