Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Ta vara på potentialen

Utrikes födda kvinnor

Studier visar att företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor vilja att växa och i hög grad anställer fler.

Vi vet också, att dessa företag inte får del av det offentligfinansierade stödsystemet i samma utsträckning som andra företag. Det i sig resulterar i att Skåne går miste om tillväxtpotentialen i dessa bolag. Det vill vi förändra.

 

Under 2020-2021 driver vi därför projektet Equal Business Growth, med uppdraget att genomföra extraordinära insatser för att den här målgruppen ska växla upp sina verksamheter. Equal Business Growth är en del av regeringsuppdraget "Att främja utrikes födda kvinnors företagande" och finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Almi Skåne.

 

Satsningen innefattar bland annat tjänster inom personlig rådgivning, seminarier, affärsutveckling och finansiering och vänder sig till:

 

  • Företag som drivs av utrikes födda kvinnor
  • Företaget ska vara etablerat och ha minst två anställda
  • Företaget ska ha en vilja att växa och utvecklas

 

Detta vill vi göra i samverkan med fler aktörer i Skåne. Det kan handla om samaktiviteter kring event, seminarie-serier, nätverkande, nya affärsmöjligheter. Eller någonting helt annat?

Allt i syfte att ta tillvara på potentialen som finns i den här målgruppen och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Skåne.

 

Låt oss samverka! Ta kontakt med projektledare Annette Wendin

annette.wendin@almi.se