Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Almis mentorprogam
- vad förväntas av dig som adept?

Som adept förväntas du:

  • bidra med information om dig och ditt företag för att tillsammans med mentorn kunna ta fram en mål- och handlingsplan för samarbetet
  • ansvara för att möten med mentorn blir inbokade och respektera inbokade mötestider. Om ett inbokat möte måste bokas om ska det ske så snart som möjligt. Rekommendationen är att adepten reser (undrar om vi ska uppmuntra till resor, kanske bättre att skriva att ngt om att möten kan tas digitalt, i alla fall en bit in i samarbetet) till mentorn vid längre avstånd då mentorns uppdrag är på ideell basis. Ingen milersättning utgår från Almi inom mentorprogrammet
  • arbeta engagerat och målinriktat samt avsätta tid för att träffa din mentor ca 1 gång per månad. Kontinuerligt arbeta utifrån, av adept och mentor, definierad mål- och handlingsplan för att skapa utveckling i adeptföretaget
  • komma väl förberedd till möten med mentorn samt genomföra överenskomna åtgärder mellan mötestillfällena
  • agera professionellt under hela relationen och respektera mentorn i rollen som bollplank
  • fatta alla beslut gällande företaget själv. Det åläggs aldrig mentorn
  • förbinda dig att behandla all lämnad information inom programmet som konfidentiell. Detta gäller inte information som är allmänt känd
  • besvara Almis uppföljningar, utvärderingar och kundundersökningar
Som det ser ut nu har jag lagt en bra grund för mitt företag, som kommer ha positiva effekter när företaget utvecklas och växer i framtiden.
Dag Malgeryd, vd Recaremed AB

Jag vill ha en mentor

Kontakta oss om du vill ha en mentor genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss till dig. Det är begränsat antal mentorpar som matchas per år och län.

Hur fungerar mentor-programmet? 

Med Almis mentorprogram får du som företagare tillgång till en erfaren mentor som kan vara ditt stöd och bollplank. Mentorerna i Almis bank har olika kompetensområden och branscherfarenhet. 

 

Läs mer om Almis mentorprogram

Vill du bli mentor? 

Vill du dela med dig av din erfarenhet och kunskap? Tycker du om att se andra människor växa?

 

Här får du veta vad det innebär att vara och hur du ansöker för att bli mentor.

Kontakta oss

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.
*
*
*
*
?