Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Drivs du av att se andra växa?
- Bli mentor i Almis mentorprogram

Att vara mentor

Vi söker erfarna personer från näringslivet som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om företagande i syfte att utveckla företag. Som mentor ska du kunna bjuda på just den kompetens och kontakter som du har och som din adept behöver - utan att kräva något i gengäld.


Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Almi kommer att ge dig stöd genom råd, riktlinjer och en tydlig beskrivning av mentorprocessen.

 

Är du ledare eller chef så behöver du vara observant på att rollerna är helt olika. Som mentor tar du till dig individens mål och visioner, men du behöver inte uppnå resultat.

Så är du en god mentor:

 • var en förebild som förmedlar kunskap och dela med dig av erfarenheter kring företagande
 • var en god lyssnare och bollplank
 • stötta din adept genom ett konsultativt förhållningssätt, dvs ställ frågor och bidra med kunskap, men inte genom att ta på dig egna uppgifter
 • dela med dig av ditt kontaktnät
 • visa intresse, engagemang och avsätt tid för möten
Om du har tid och den kunskap som krävs för att bli mentor, ta chansen. För det är så givande att få möjligheten att komma in i företag och se människor utvecklas.
Dagnija Waern, mentor

Som mentor förväntas du:

 • utan affärsintresse erbjuda behovsanpassad kompetens- och erfarenhetsöverföring till adepten utifrån identifierade behov
 • ansvara för att möten med adepten blir effektiva och konstruktiva
 • finnas tillgänglig för kontinuerliga möten med adepten, ca 1 gång per månad. Om ett inbokat möte måste bokas om meddelas detta i så god tid som möjligt till adepten
 • visa engagemang och respekt för adepten och dennes utvecklingsprocess
 • överlåta besluten till adepten men finnas med i beslutsprocessen som bollplank
 • agera professionellt genom hela mentoråret samt förbinda sig att behandla all lämnad information inom programmet som konfidentiell. Detta gäller inte information som är allmänt känd
 • besvara Almis uppföljningar, utvärderingar och kundundersökningar

Ersättning, sekretess och ansvar

Som mentor får du inte ha något juridiskt engagemang i det företag du är mentor till. Det ska heller inte utgå någon ekonomisk ersättning. Sekretess gäller gentemot adepten och hennes/hans företag. Varken du som mentor eller Almi kan ställas till ansvar för de eventuella råd som ges.

Hur fungerar mentor-programmet? 

Med Almis mentorprogram får du som företagare tillgång till en erfaren mentor som kan vara ditt stöd och bollplank. Mentorerna i Almis bank har olika kompetensområden och branscherfarenhet. 

 

Läs mer om Almis mentorprogram