Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Bli en vinnare under Framtidsdagar med Almi

I samband med Framtidsdagarna med Almi kommer vi den 11 oktober kommer vi att dela ut fem företagspriser i kategorierna; Årets hållbara företag, Årets unga företagare, Årets exportframgång 2022, Årets besöksnäringsföretag och Årets Tillväxtföretag. Nominera ditt eller någon annans företag som du anser borde få pris. Företaget måste vara registrerat i Örebro län.

Syftet med våra priser är att lyfta fram flera framgångsrika företagare i vårt län. Ansökningstiden går ut 12 september 2022 och du kan läsa mer om vilka priser som delas ut, deras kriterier samt hur du ansöker eller nominerar här nedan.

Årets hållbara företag 2022

Priset för Årets hållbara företag delas ut till ett företag inom Örebro Län som på ett aktivt sätt bidrar till en hållbar utveckling genom att integrera hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi. Företaget ska ta ett långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemet.

 

Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher. Nya kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger

Nomineringskriterier:

 • Företaget tar ansvar och arbetar långsiktigt med att integrera de tre perspektiven* social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i verksamheten. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan olika aspekter av hållbarhetsarbetet vägas in olika mycket, men företaget bör jobba med hållbarhet inom en eller flera dimensioner.
 • Priset tilldelas till ett företag, dvs inte ideella föreningar eller offentligt finansierade verksamheter.
 • Priset tilldelas till små och medelstora företag (SMF/SME).
 • Priset är branschoberoende.
 • Företaget ska ha betydande verksamhet i Örebro Län.
 • Företaget ska vara välskött och ha en solid ekonomi.
 • Företaget ska kunna uppvisa minst ett bokslut innan 1 januari det år som priset utses.

 

Priset delas ut av Almi Mälardalen.
 

*De tre perspektiven:

Social och etisk hållbarhet - exempelvis god arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantörer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, mångfald och produktansvar.

 

Miljömässig hållbarhet -  exempelvis effektiv användning av energi och naturresurser, kretsloppstänkande eller minskning av företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön.

 

Ekonomisk hållbarhet – verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och långsiktighet.

Årets unga företagare 2022

Utmärkelsen Årets unga företagare delas ut till en ung entreprenör, som under året utmärkt sig och visat på framgång på ett såväl personligt som affärsrelaterat plan samt är en förebild för andra. Ledorden är ansvarstagande, en sann entreprenör, inspirerande och målinriktad.

Nomineringskriterier:

 • Är verksam i Örebro län.
 • Är 20 - 30 år.
 • Är en förebild i sitt sätt att agera och inspirerar andra.
 • Uppvisar ambition, är förändringsbenägen, nytänkande och har stor potential.
 • Priset delas ut till ett företag som drivs av en eller flera personer. Företaget ska ha funnits i minst ett år och gjort ett bokslut.

 

Priset delas ut av Almi Mälardalen.

Årets exportframgång 2022

Utmärkelsen Årets exportframgång delas ut till ett företag i Örebro län, som på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet under året och lyckats nå internationell framgång genom en satsning som lagt grund för tillväxt, utveckling och inspiration.

Nomineringskriterier:

 • Företaget har sin verksamhet i Örebro län.
 • Företaget har, med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt utvecklat sin verksamhet genom att exportera varor och/eller tjänster på en internationell marknad.
 • Uppvisat en ambition att fortsätta växa internationellt.
 • Omsättning på minst 10 mkr.

 

Exportpriset delas ut av Regional Exportsamverkan i Örebro län

Årets besöksnäringsföretag 2022


Utmärkelsen Årets besöksnäringsföretag delas ut till ett företag i Örebro län, som på ett betydande sätt utvecklat och anpassat sin affärsmodell till omvärldens utmaningar. Företaget har genom nytänkande, engagemang och framåtanda bidragit till att stärka Örebro läns besöksnäring lokalt eller regionalt. Företaget har ambition att dela nya färdigheter, kunskaper och inspiration för att stärka besöksnäringen i länet.

 

Nomineringskriterier:

 • Företaget har sin verksamhet i Örebro län.
 • Företaget ska ses som en viktig besöksanledning och inspirationskälla för andra besöksnäringsföretag i regionen.
 • Företaget ska ha en ambition att växa med mod och nytänkande i sin affärsidé. 
 • Företaget lägger stor vikt på sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. 
 • Företaget ska vara välskött och ha en solid ekonomi.


Priset delas ut av Almi Mälardalen.

Årets Tillväxtföretag 2022

 

Detta pris utses av en jury som även tar fram nomineringar. Det går även bra att som utomstående nominera sitt egna företag eller någon annans.

 

Utöver en kvantitativ bedömning av bokslut och kreditvärdighet kommer juryn även att bedöma den kvalitativa tillväxten som gärna får ha inslag av ”bragd”. Bragden kan exempelvis bestå i att man växer med lönsamhet trots att man är verksam i en i övrigt svag bransch, trots andra ”försvårande” förutsättningar eller för att man varit okonventionell. Kanske har man prövat något nytt och lyckats med detta.

Nomineringskriterier:

 • Organisk tillväxt som utgår ifrån senast registrerade bokslut jämfört med året innan. Tillväxt får dock gärna vara en längre trend än ett år och bör ej vara i form av ”rekyl” från tidigare tillfällig nedgång.
 • Antal anställda: 5-250
 • Företagets ålder > 4 år
 • OK kreditvärdighet (UC 3-5)
 • Omsättning > 10 mkr
 • Resultatet ska vara positivt och vägs in i bedömningen. Tillväxten i sig skall alltså ha en ”ok lönsamhet” redan första året.
 • Företaget ska ha sitt säte i Örebro Län.

 

Priset delas ut av Almi Mälardalen.

Här ansöker eller nominerar du

 

Du ansöker eller nominerar till Årets hållbara företag, Årets unga företagare, Årets exportframgång 2022 eller Årets besöksnäringsföretag genom att fylla i detta formulär:

 

 

Sista dag att ansöka eller nominera är 12 september 2022. 

Ansök eller nominera här.
Senast den 12 september!