Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Väx hållbart tillsammans med Almi

Välkommen att delta i vår strategigrupp med fokus på hållbarhet

Det är mycket prat om hållbarhet just nu. Allt från att produkter till hela företag är eller ska bli hållbara. Eller gröna, miljövänliga, klimatsmarta, cirkulära – listan kan göras lång. Det är inte alltid helt enkelt att förstå vad hållbar utveckling innebär.

Inte heller är det enkelt att veta om det är värt att satsa på för ens eget företag. Var ska jag börja? Är det värt att investera tid och pengar? Är det verkligen viktigt för mina kunder?

 

Nu erbjuder vi ett sammanhang där du tillsammans med andra företagsledare får utmanas i frågor om hållbar tillväxt, ett tillfälle att:

 

 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget

Upplägg: Almi leder processen som består av tre digitala mötestillfällen. Interaktion, diskussion och erfarenhetsutbyte är kärnan i träffarna som alltid tar sin utgångspunkt i ett specifikt tema med koppling till hållbarhet.  En expert bjuds in för att belysa det specifika temat och för att fungera som bollplank i diskussionerna.

Mellan gruppträffarna sker individuell coaching med utgångspunkt i det enskilda företagets målsättningar. Konsulttjänster finns tillgängliga för de företag som behöver stöd i nästa steg. 

 

Deltagarkostnad: Kostnadsfritt. 

 

Anmälan: Via kontaktformuläret på denna sida.

 

Tidsplan: Start i början av september.

 

 

efs-logga.jpgInsatsen är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Mål 

 • Att få ditt företag att växa hållbart efter sina förutsättningar.
 • Att förmedla insikt och kunskap om vad som är avgörande för att identifiera och driva hållbara affärer, både strategiskt och ledarskapsmässigt.
 • Att ge dig ett nätverk av företag med tillväxtambitioner.

Låter det intressant?

Vill du veta mer om strategi-grupp?

Kontakta:

 

 • Erika Lind, 070-280 50 23, erika.lind@almi.se eller
 • Johanna Sjögren, 073-151 21 66, johanna.sjogren@almi.se