Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Affärsutveckling i grupp

Att leda företag kan vara ensamt men många frågor är gemensamma för entreprenörer som leder företag. I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Att ta del av andra vd:ars erfarenheter är både stimulerade och leder till utveckling.

 

Gruppen sätts samman av ca 5-7 företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer, och träffarna sker på varandras företag. Under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare och experter lyfts in vid behov.

 

 I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar, dela med sig av kontakter i sina värdenätverk, lära av varandra inför viktiga vägval samt vara ett stöd för varandra.

 

Exempel på teman för de olika träffarna:

·       Ägare och styrelsefrågor

·       Ledarskap och kompetensförsörjning

·       Affärsmodell

·       Internationalisering och export

·       Lönsamhet och ekonomi

·       Intraprenörskap/systematisk förnyelse

·       Hållbarhet

·       Digitalisering

 

Programmet är en del av Smart Tillväxt, ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklings-fond.

Målgrupp
Etablerade företag i alla branscher, med ca 3-30
anställda

 

Antal deltagare

6-7 företag i tillväxtfas

2 deltagare per företag ingår


Programmets längd
8-12 månader

Start 11-12 november 2019


Deltagaravgift

Kostnaden för företaget är 7 000 kr + moms för programmet (inkl. boende och mat på kickoff)


Resterande finansiering kommer från Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens
Regionala Utvecklingsfond.

Kontakt
För mer information, kontakta:
Åsa Ekman
Tel. 013-200 736
asa.ekman@almi.se

EU-flaggan - öppnas i nytt fönster
Logotype Region Östergötland - öppnas i nytt fönster