Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Maximera ditt företags potential
- för fortsatt utveckling och tillväxt

Du har startat och kommit igång med ditt företag och antagligen varit igång ett tag. Men din resa tar inte slut här – tvärtom, den har bara börjat. Att driva ett företag är ett ständigt arbete med att förbättra, optimera och utveckla, särskilt i en värld som är i konstant och snabb förändring.

Men ibland kan det vara svårt att lyfta blicken och planera långsiktigt för framtiden. Med Almis Starta smart får du den push och de verktyg du behöver för att fortsätta utveckla ditt företag. 

Vad är Växa smart?

Växa smart stöttar små till medelstora företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling, och som vill lyfta blicken och sätta nya mål för att växa. Du får bland annat ökad kunskap om tillväxtteorier, stöd i att formulera framtida mål, kunskap om ett strukturerat arbetssätt samt en ökad medvetenhet och ansvar att driva ditt utvecklingsarbete framåt.

 

Det finns tre olika varianter av Växa smart, men för alla gäller att du får tillgång till en Almi-rådgivare, och du kommer ha en tydligare målbild för företaget, både på kort som lång sikt, och kunskap om verktygen som kan ta dig framåt. Vilken variant som passar dig bäst kommer du tillsammans med Almi fram till i ditt första samtal. 

Mål och vägval – företagets ”varför”

Tillsammans med en Almi-rådgivare definierar ni företagets mål på tre till fem års sikt. Syftet är att formulera framtida mål, få stöd i att hitta intern samsyn kring målen, samt skapa en handlingsplan för att komma igång med arbetet att realisera målen. Handlingsplanen baseras på de utvecklingsområden som ni har identifierat som avgörande för fortsatt framgång.

 

Arbetet är uppdelat i två möten som vardera tar cirka två timmar. Slutresultatet blir en summering av ditt företags mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och huvudaktiviteter nedbrutet per år. Vi diskuterar även nästa steg i företagets utveckling och hur Almi eller andra aktörer kan bidra med fortsatt stöd.

Coaching – från idé till handling

Planer i all ära – det är först när de kommer till praktisk användning som de gör nytta. Med Almis Växa smart coaching får du någon att prata med som förstår och tar utgångspunkt i din specifika situation men som även utmanar, ställer svåra frågor, och kanske till och med ger dig lite dåligt samvete. Allt för att få ditt företag att växa.

 

Du kommer att träffa en rådgivare under några timmar där ni själva väljer hur ni disponerar tiden. Varje möte avslutas med en åtgärdslista som sedan följs upp vid nästkommande tillfälle. Almis rådgivare ansvarar för processen men det är du som ansvarar för innehållet. Rådgivaren strävar efter att bidra till ditt lärande, men har inget facit. Det är alltid du som kund som genomför åtgärderna. Framgången i coachingen beror således på er båda.

Syftet med coachingen är att stötta dig i att komma igång med att arbeta enligt vår metod så att du kan fortsätta på egen hand sedan. Efter avslutad coaching har du bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner.

VD-grupp – lär av andra i samma situation

Att leda företag kan vara ensamt och många frågor är gemensamma för entreprenörer som leder tillväxtföretag. I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Att ta del av andra vd:s erfarenheter är både stimulerade och leder till utveckling.

 

Gruppen sätts samman av ca 5-7 företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer, och träffarna sker på varandras företag. Under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare och experter lyfts in vid behov.

 

I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar, dela med sig av kontakter i sina värdenätverk, lära av varandra inför viktiga vägval samt vara ett stöd för varandra.

 

Exempel på teman för de olika träffarna:

 

 • Ägare och styrelsefrågor
 • Ledarskap och kompetensförsörjning
 • Affärsmodell
 • Internationalisering
 • Lönsamhet och ekonomistyrning
 • Intraprenörskap/förnyelse
 • Hållbarhet
 • Digitalisering

42% misslyckas med sin affärsidé för att de inte pratar med sina kunder

Till vem vänder sig Växa smart?

Växa smart vänder sig framför allt till dig som har ett etablerat SME-företag (litet till medelstort företag, även förkortat SMF) och som är redo att ta nästa steg i företagets utvecklings- och tillväxtresa. Det kan t.ex. handla om:

 

 • någon form av förflyttning/förnyelse i företagets målbild, kopplat allmänt till utveckling/att kunna växa eller hantera en tillväxt som redan skett
 • specifika frågeställningar som till exempel långsiktiga utvecklingsområden som innovation/förnyelse, internationalisering, hållbarhet och/eller digitalisering.

 

Är du intresserad av Växa smart?

 

För att kunna ta del av Växa smart behöver du först träffa en Almi-rådgivare för ett första möte där ni tillsammans ser över dina behov.

 

Du fyller antingen i vår Intresseanmälan, eller kontakta oss på 0771-55 85 00 alternativt fylla i kontaktformuläret längst ner på sidan. Vi kontaktar därefter dig. 

 

Varför måste jag träffa en Almi-rådgivare innan jag kan ta del av Växa smart?

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen.
Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen.

Företag som anlitat Almi har: 

 • + 48% i omsättning* 
  (kontrollgrupp 35%)
 • + 28% i antalet antällda*
  (kontrollgrupp 15%)
 • 81% överlevnadsgrad*
  (kontrollgrupp 77%)

* På uppdrag av Almi genomför Statistiska centralbyrån en årlig uppföljning av Almis effekt på företagens tillväxt. Utvecklingen följs upp vad gäller omsättning, antal anställda och överlevnad hos Almis företag som sedan jämförs med en jämförbar kontrollgrupp.

Kontakta oss

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.
*
*
*
*
?