Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Fler hållbara företag i tillväxt

Ett projekt som ger små och medelstora företag bättre förutsättningar bli framgångsrika och nå en hållbar tillväxt.

Genom affärsrådgivning för hållbar tillväxt kommer marknadsetablerade små och medelstora företag med tillväxtpotential och dess företagsledare få bättre förutsättningar att nå bättre tillväxt. Utgångspunkten för projektet är det hållbara företagandet där miljöperspektiv, jämställdhet och integration är viktiga. Genom samverkan med andra företagsfrämjande aktörer når vi bästa resultat.

 

Följande fyra delmål med underliggande aktiviteter har satts upp för projektet:

 

  • Undersöka företagens unika behov
  • Utveckla hållbara företag
  • Utveckla tillväxtföretag genom att utgå från deras unika behov
  • Utveckla företagsledaren i tillväxtföretag

Projektet finansieras via EUs Strukturfond, samt Region Dalarna och Region Gävleborg

EU-logga
Region Dalarnas logga

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Gävleborg och Dalarnas län.