Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Få hjälp av mentor
Se dig och ditt företag växa.

Att delta som företagare

Ordet adept kommer från latinet och betyder lärjunge, elev, skyddsling eller aspirant.

En mentor förväntas

 • Vara en förebild som förmedlar kunskap och delar med sig av erfarenheter kring företagande.
 • Vara en god lyssnare och bollplank.
 • Stötta adepten genom ett konsultativt förhållningssätt, dvs ställa frågor och bidra med kunskap, men inte genom att ta på sig egna uppgifter.
 • Dela med sig av sitt kontaktnät.
 • Visa intresse, engagemang och avsätta tid för möten.
 • Mentorerna arbetar ideellt och får alltså ingen ersättning för nedlagd tid.

Dina åtaganden som deltagare

 • Tillhandahålla all nödvändig information för att tillsammans med mentorn kunna ta fram en mål- och handlingsplan för samarbetet.
 • Ansvara för att möten med mentorn blir inbokade och respektera inbokade mötestider. Om ett inbokat möte måste bokas om ska det ske så snart som möjligt. Rekommendationen är att adepten reser till mentorn vid längre avstånd då mentorns uppdrag är på ideell basis. Ingen milersättning utgår från Almi inom mentorprogrammet.
 • Arbeta engagerat och målinriktat samt avsätta tid för att träffa din mentor ca 1 gång per månad. Kontinuerligt arbeta utifrån, av adept och mentor, definierad mål- och handlingsplan för att skapa utveckling och tillväxt i adeptföretaget.
 • Komma väl förberedd till möten med mentorn samt genomföra överenskomna åtgärder mellan mötestillfällena.
 • Agera professionellt under hela relationen och respektera mentorn i rollen som bollplank.
 • Fatta alla beslut gällande företaget själv. Det åläggs aldrig mentorn.
 • Förbinda dig att behandla all lämnad information inom programmet som konfidentiell. Detta gäller inte information som är allmänt känd.
 • Besvara Almis uppföljningar, utvärderingar och kundundersökningar

Jag vill ha en mentor

Kontakta oss om du vill ha en mentor. Använd formuläret nedan så hör vi av oss. 

Hur fungerar det?

Genom mentorprogrammet får du som adept tillgång till en egen mentor. Mentorn är en erfaren person från näringslivet.

 

Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån dina och ditt företags behov. Du som företagare är den drivande parten under mentorprogrammet.

 

Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. Du som adept fattar besluten och mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen.

Som det ser ut nu har jag lagt en bra grund för mitt företag, som kommer ha positiva effekter när företaget utvecklas och växer i framtiden.
Dag Malgeryd, vd Recaremed AB

Kontakta oss

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.
*
*
*
*
?