Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Samhällsfrågor
- var en god granne - även virtuellt

Hur kan du och ditt företag arbeta med samhällsfrågor?

Som företagare är det viktigt att bidra och ta sitt samhällsengagemang på största allvar. Det kan löna sig på många sätt.

Om du vill bidra till det lokala samhället bör du också vara uppmärksam på att det även omfattar virtuella samhällen. Som influencer kring hälsa och träning till exempel, kan du ha en större påverkan bland dina följare och i din community vad gäller dessa frågor än vad till exempel den lokala hälsokostbutiken eller gymkedjan har.

 

Så, hur kan du och ditt företag arbeta med samhällsfrågor?

Du kan:

Engagera dig i det lokala samhället

sdg-alla.png

Engagera dig i ditt närsamhälle och du skapar respekt och underlättar för verksamheten. Driver du ett bolag med egna fabriker i utvecklingsländer kan du hjälpa till att bygga vägar och infrastruktur.

 

Som mindre verksamhet kan du engagera dig i lokala föreningar eller i frågor som intressenter tycker är viktiga. Lokalsamhället omfattar också digitala samhällen och gemenskaper där du har ett inflytande.

 

Se åtgärdslista för att engagera dig i det lokala samhället

Främja utbildning och kultur 

sdg-s2.jpgStötta utbildningsinsatser eller medverka själv till ökad kunskap som driver utvecklingen framåt i lokalsamhället.

 

Utbildning och kultur är grunden för social och ekonomisk utveckling. Att stötta kulturen är också en väg att främja sammanhållningen och stärka den sociala identiteten i samhället och bidrar även till ökad förståelse mellan grupper.

 

Se åtgärdslista för att främja utbildning och kultur

Verka för fler arbetstillfällen 

sdg-s3.jpgSkapa nya arbetstillfällen vilket bidrar till att minska både fattigdom och utanförskap.

 

Det främjar utvecklingen och leder till en starkare ekonomi. Genom att medverka till kompetensutveckling i samhället hjälper du till ökad anställningsbarhet som i sin tur får positiva effekter.

 

Se åtgärdslista för att verka för fler arbetstillfällen

Utveckla och sprid teknik som bidrar till ett bättre samhälle

sdg-s4.jpgBidra till att sprida smarta lösningar och teknik som för samhället framåt. Speciellt de lösningar som snabbar på en hållbar utveckling och minskar klimatbelastningen.

 

För att förbättra ekonomisk och samhällelig utveckling behövs bland annat fulltäckande och säker tillgång på modern teknik.

 

Ett företag kan genom sin verksamhet eller genom samarbeten med forskare bidra till det.

 

Se åtgärdslista för att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle

Uppmuntra lokalt entreprenörskap

sdg-s5.jpgArbeta för och uppmuntra lokalt entreprenörskap vilket kan bidra till att fler företag bildas som leder till fler sysselsättningar.

 

Genom att handla av lokala entreprenörer, stötta små företag och kanske de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden bidrar du till välstånd och utveckling.

 

Det kan vara något så enkelt som att handla av den lokala bonden eller hjälpa ett UF-bolag att få igång sin verksamhet.

 

Se åtgärdslista för att uppmuntra lokalt entreprenörskap

Verka för god hälsa

sdg-s6.jpgTa ditt ansvar om du har en verksamhet som på något sätt kan påverka hälsan i det lokala samhället.

 

Du bör fundera på inom vilka områden i företagandet som du kan använda ditt inflytande till att bidra till att människor mår bra, fysiskt och psykiskt.

 

Hälsa är en viktig del av livet och en förutsättning för ett samhälle med sund ekonomi och hållbar utveckling.

 

Se åtgärdslista för att verka för god hälsa

Bidra till samhällsinvesteringar

sdg-alla.pngInvestera i det lokala samhället på olika sätt.

 

Det kan handla om att hjälpa till med att rensa stranden från skräp, investera i den lokala teatern, göra lokala upphandlingar, samla in pengar till den lokala parasportklubben och på andra sätt bidra till initiativ som förbättrar utvecklingen i närsamhället.

 

Inventera initiativ och frågor som just dina intressenter tycker är viktiga eller som ligger naturligt nära er verksamhet och börja där.

 

Se åtgärdslista för att bidra till samhällsinvesteringar

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Framtidstips direkt till din inkorg!