Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Beskrivning av de olika målsättningarna och exempel på mätetal

Lathund till EU:s taxonomi

Grönt lån från Almi kan användas för att finansiera gröna satsningar som driver mot ett eller flera av de sex målsättningarna inom EU:s taxonomi. 

Men vilka är de sex olika målsättningarna? Vad innebär de? 

För att göra det tydligare vilka gröna satsningar som kan rymmas inom ramen för Grönt lån har vi tagit fram en lathund för respektive målsättning där du får: 

 

  • en kortare beskrvining av målsättningen
  • exempel på mätetal 

Varför koppling till EU:s taxonomi?

Almi tillhandahåller lånet med stöd av garantier från EU. Kopplingen till taxonomin är viktig för att säkerställa att satsningen relaterar till EU:s ramverk och att Almi använder sig av befintliga och relevanta riktlinjer i arbetet med att definiera vad som är grönt. 

 

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll