NY INNOVATIONSALLIANS ÖKAR ANTALET AFFÄRSIDÉER I REGIONEN

Det ska bli enklare för norrländska innovatörer att gå från idé till verklighet. LTU Business och Almi bildar nu en innovationsallians för att hjälpa personer med nya affärsidéer i Västerbottens och Norrbottens 29 kommuner.

- Vi vet sedan länge att det är viktigt att komma in tidigt med stöd till innovatörer och nu får vi den möjligheten, det känns fantastiskt! Vårt samarbete kommer ha en stor betydelse för antalet nya företag som skapas i regionen, säger Sofia Gullholm, områdesansvarig för Västerbotten på LTU Business AB.

Norra Sverige är redan i dag en av EU:s ledande innovationsregioner. Projektet ska stärka den positionen ytterligare genom att erbjuda ett kostnadsfritt och konfidentiellt innovationsstöd till alla privatpersoner med idéer i ett tidigt skede i Västerbotten och Norrbotten. Det första året ska specialisterna i projektet identifiera 152 affärsidéer. Varje idé får möjlighet att motta verifieringsaktiviteter till ett värde av 50 000 kronor, så att innovatören tidseffektivt kan göra en bedömning av sin ides värde och marknadspotential.

- Båda våra företag har lång erfarenhet och välutvecklade processer för att stödja tidiga idéers väg mot kommersiell verklighet. Vi ser fram emot att få möta en rik mångfald av idéer från hela samhället. Vårt mål är att vår rådgivning på ett tidseffektivt sätt ska hjälpa idébäraren att gå från en idé till att bekräfta marknadspotential. säger Malin Nilsson Correia, Rådgivningsansvarig Norrbotten på Almi.

Projektet finansieras av Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten och kommer att ha en nära samverkan med övriga organisationer inom innovation- och entreprenörs stödjande verksamheter.
(Bild: Till vänster Malin Nilsson Correia. Till höger Sofia Gullholm Foto: Peter Olofsson)

För mer frågor och kontakt:

Malin Nilsson Correia, Projektsamordnare
Almi Företagspartner Nord,
malin.nilsson.correia@almi.se
072 2137924

Agneta Löf, rådgivare  
Almi Företagspartner Nord,
agneta.lof@almi.se
070 5867929

Ingrid Westman, rådgivare
Almi Företagspartner Nord,
ingrid.westman@almi.se
070 5263241

Martin Bröms, rådgivare
Almi Företagspartner Nord,
martin.broms@almi.se
076 8337906

Almi ökar möjligheterna till framgång och tillväxt. Vi erbjuder marknadskompletterande lån, riskkapital och affärsutveckling för företag som vill växa. Almi Företagspartner Nord är verksamma i Norr- och Västerbotten genom kontor i Luleå, Skellefteå och Umeå.

LTU Business AB är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag. Vi inriktar oss på innovationsledning, strategisk affärsutveckling och vidareutbildning för företag och organisationer i hela regionen.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube