Skuggstyrelser – första steget mot en styrelse

Att delta i en skuggstyrelse innebär att du tillsammans med andra företagare arbetar under styrelseliknande former. Ni arbetar med verkliga problem som kan kopplas till ditt egna företag.

Att delta i en skuggstyrelse ger dig en god insikt om vikten av att arbeta med strategiska frågor. Tillsammans med andra företagare träffas ni vid lika många tillfällen som gruppen har deltagare. Under varje möte lyfter en av deltagarna fram ett verkligt problem eller en möjlighet som diskuteras. På så sätt arbetar ni på djupet med varandras företag.

Prova på olika roller

I skuggstyrelserna får du prova på alla de olika rollerna som ingår i en styrelse – föredragare, ordförande, sekreterare och ledamot. Dessutom använder du dig av och lär dig se nyttan med olika dokument och verktyg såsom ägardirektiv och vd-rapport.

Ta del av andras erfarenheter

Skuggstyrelserna tränar deltagarna i att arbeta professionellt både i ledningsgrupp och i en styrelse. Du får dessutom ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Det ger kunskapsöverföring mellan branscher samt nya inspirerande nätverk.

För mer information ber vi dig ta kontakt med en rådgivare.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube