Triumf - Tillväxtprogram för små- och medelstora företag i Norr- och Västerbotten

Lärande – Hållbarhet – Utveckling

För unga och marknadsetablerade företag, med potential att växa.

Programmet ger tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Då programmet genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet erbjuds även hela den resurs som de tillhandahåller med möjlighet till studentarbeten, forskningsprojekt och senaste forskningsresultat.

Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare.

Vi vänder oss till nyckelpersoner i unga och marknadsetablerade företag med stor tillväxtpotential. Ambitionen bör vara att företaget kan fördubbla sin omsättning på tre år. Programmet ger stöd för att organisera långsiktigt uthållig tillväxt. Medverkande får bättre kunskap om att leda snabbväxande företag och arbetar under programmet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Programmet ger insikter och verktyg för att leda företag i tillväxt.

Innehåll i korthet

Tillväxtprogrammet erbjuder specialanpassade insatser för unga respektive marknadsetablerade företag.

Tillväxtprogram för unga företag

Programmet genomförs i flera faser. Först gör vi en gemensam grundlig analys av ditt företag och nuläge. Till vår hjälp har vi etablerade verktyg i kombination med erfarna tillväxtrådgivare och externa experter. Vi lägger stor vikt vid att under hela processen ha en gemensam syn på företaget och affärsmodellen med hjälp av Business Model Canvas. Utifrån nuläget börjar vi planera önskeläget för företaget. Vad krävs för att nå uppsatta mål? Programmet innefattar ett flertal träffar i expertnätverket och med rådgivare från Almi och universiteten.

Tillväxtprogram för marknadsetablerade företag

Vi inleder med en grundlig analys av ditt företag och dess möjlighet till snabb tillväxt. För att bli antagen till programmet krävs vilja, ambition och förmåga att få företaget att växa. Vi använder oss av affärsmodellering (business model canvas) för att hitta utvecklingsmöjligheter som ger konkurrensfördelar och skapar förutsättningar för affärsförnyelse. Rådgivning och coachning varvas med erfarenhetsträffar genom strategigrupper och extern expertis.

Kunskapsmoduler

Parallellt med aktiviteterna som är individuellt anpassade för ditt företag erbjuds lättillgängliga regionala och lokala seminarier för att stärka ditt företags kompetens inom bland annat hållbart företagande, digitalt och innovativt ledarskap, innovation och produktutveckling samt internationalisering.

För att delta i Tillväxtprogrammet krävs följande:

  • Deltagarna är villiga att lägga ner mycket tid på utvecklingsarbete.
  • Företaget har en tydlig tillväxtpotential på minst 100 procent.
  • Ambition att göra en rejäl tillväxtsatsning.

Intresserad?

För mer information ber vi dig ta kontakt med någon av följande personer.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube