Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
19 januari 2022

Almi Företagspartner Mälardalen AB upphandlar ett flertal Expertkonsulter

 

Almi Mälardalen driver verksamhet och projekt som riktar sig mot små och medelstora företag i Västmanland och Örebro län och anlitar extern expertkompetens inom olika områden. Denna upphandling omfattar:

 • Management: avser arbete med ledarskap, organisationsutveckling, kompetensförsörjning, tillväxt och internationalisering.
 • Digitala processer: avser arbete med digital transformation, digital marknadsföring, digital försäljning, marknadsundersökningar, informationssäkerhet samt data och AI.
 • Hållbarhet: avser kunskap om affärsmässiga fördelar av hållbarhet utifrån ekonomisk, social, och miljömässig aspekt, FNs globala mål - Agenda 2030, värdeskapande genom digital teknik.
 • Juridiskt stöd inom affärsjuridik, avtalsjuridik, e-handelslagen, dataskydd mm.

  Den totala volymen för samtliga områden tillsammans beräknas till 4 MSEK under avtalsperioden som är tre (3) år.

  Sista anbudsdag är 2022-02-03

  Samtliga dokument finns att hämta på www.e-avrop.com

   

  Välkommen med ert anbud!