Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
20 oktober 2020

Omfattande stöd till turismnäringen i Västmanland och Örebro län

Almi Mälardalen och Region Västmanland har beviljats stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Västmanland och Region Örebro län, för två systerprojekt som genomförs under 2020 till 2023.

 

Det övergripande målet för projekten är att deltagande turismföretag ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare efter pandemin och skapa nytta för fler verksamheter.

 

Genom individuell rådgivning, coachning inom hållbarhet, digitalisering, marknad och försäljning ger den gemensamma satsningen konkret stöd till krisdrabbade turismföretag och deras behov under och efter den kris som pandemin framkallat.

 

Insatserna ska även bidra till att utveckla tematiska destinationer som skapar effekter för näringen i ett mer långsiktigt perspektiv. De två projekten är en del av en omfattande kraftsamling som görs för att utveckla turismnäringen i regionen.

Det här kommer att ge oss möjligheter att jobba med besöksnäringen, som under pandemin utsatts för stora utmaningar. Vi gör extra satsningar och erbjuder företag affärsutveckling och finansiering. Det kan till exempel handla om rådgivning kring att få till en optimal organisation, sätta upp digital marknadsföring och e-handel eller förändra en affärsmodell. Vi har ambitionen att vara ett viktigt bollplank inför den omställning som en del företag står inför,
säger Billy Bergåker, vd, Almi Företagspartner Mälardalen.