Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
18 juni 2021

Hej Danny och välkommen till Almi Mälardalen! Vem är du?

Stort tack för det varma välkomnandet! Jag heter Danny Nelson och arbetar som affärsrådgivare med fokus på internationalisering. Jag är uppväxt i Arboga och bor idag i Örebro tillsammans med min sambo. Jag är en hängiven utforskare, ägnar mig gärna åt resor av äventyrlig karaktär och kulinariska upplevelser från världens alla spännande delar. Tycker även om sport och träning, en stor del av fritiden ägnas på gymmet eller i padelhallen.

 

Vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

Det är onekligen att få arbeta tillsammans med företag i deras tillväxtresa och hjälpa dem uppnå sin fulla potential på den internationella marknaden.

 

Vad gjorde du innan du började på Almi?

Jag är relativt nyutexaminerad civilekonom med specialisering inom verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Jag kommer närmast från Utrikesdepartementet där jag arbetat med projektexport, internationell upphandling och hållbart företagande, med särskilt fokus på genomförandet av Agenda 2030 samt efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

 

Vilka nyttiga erfarenheter tar du med dig från tidigare arbeten?

Tydlighet, hög effektivitet och god kvalitet genererar alltid bästa möjliga resultat.

 

Hur ser du på Almis roll i samhället och i näringslivet?

Oerhört viktig! Näringslivet svarar för cirka åttio procent av förädlingsvärdet i Sveriges BNP varav en majoritet utgörs av små- och medelstora företag, den typ av företag som vi på Almi primärt arbetar med. De små- och medelstora företagen har dessutom högst relativ tillväxtpotential och står för den största andelen nyskapade jobb, vilket betonar hur viktiga dessa företag är för svensk ekonomi och välfärd. Genom att erbjuda entreprenörer och företag en bred kompetens inom affärsutveckling och finansiering blir vi på Almi en möjliggörare för innovation och tillväxt som därmed skapar värde för både näringslivet och för samhället i stort.

 

Har du något motto i livet?

Strive and prosper; att sträva mot något värdefullt och att genom mod, vilja och drivkraft uppnå detta. Ett motto som kan anammas individuellt och personligt men även i kontext av entreprenörskap- och företagande; den enskilde entreprenören som drömmer om att realisera en innovativ idé och det lokala företaget med en framtida vision om att bli en internationell marknadsaktör.

 

Hur gör man om man vill komma i kontakt med dig?

Det går bra att ringa eller maila mig, mina kontaktuppgifter finns på vår kontaktsida.

 

 

Tack för pratstunden Danny och varmt välkommen till Almi Mälardalen!