Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Våra undersökningar

Undersökningar och rapporter

Här hittar du våra senast publicerade undersökningar.

Styrelsekartläggning

En undersökning om andelen kvinnor i styrelser och företagsledning. Undersökningen innehåller också djupintervjuer med vd som belyser vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Till undersökningen

Tillväxtkartläggning

Undersökning om små och medelstora företags tillväxtambitioner. Undersökningen visar också synen på innovation, hållbarhet och internationalisering. Även företagens tillväxthinder belyses

Till undersökningen

Almis låneindikator

Almis låneindikator undersöker bankernas utlåning till företag. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer över hela landet. Frågorna gäller bankernas utlåning, förväntningar på konjunkturen och räntans utveckling. Syftet är att få en tidig signal om konjunkturutvecklingen.

Till undersökningen

 

Små och medelstora företags lånebehov under coronakrisen

Almi har sammanställt en rapport som baserar sig på information om de företag som ansökt om lån eller amorteringsanstånd under coronakrisen. Framförallt Brygglånet som specifikt har framtagits i syfte att ge företag möjlighet att överbrygga krisen. Syftet är att belysa hur utvecklingen har sett ut och hur Almi har bidragit till företagens fortlevnad.

Rapporten visar volymer, omfattning samt information på en aggregerad nivå om företagen som sökt.

Ta del av hela undersökningen här>>

 

 

Företagens hantering av coronakrisen

Pandemins effekter slår mycket olika mot små och medelstora företag. Omsättningen i närmare hälften av Sveriges små och medelstora företag har inte påverkats av coronakrisen. Samtidigt uppger var tionde företag att de drabbats av en minskad omsättning på 50 procent eller mer. Det visar en undersökning som genomförts av Almi och Göteborgs Universitet bland 1000 små och medelstora företag i Sverige.

Till undersökningen