Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Dags att utveckla företaget, då finns utvecklingscheck.

Från mitten på Augusti 2018 finns det nya utvecklingscheckar att ansöka om!

 

Små och medelstora företag i Halland kan ansöka om bidrag till konsulthjälp för företagsutveckling.

Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kronor och 50% medfinansiering från bolaget själv krävs. Syftet med utvecklingschecken är att öka konkurrenskraften hos de halländska företagen genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen. Stödet beviljas inte till bolag som endast verkar på en lokal marknad. Detta för att motverka sneddriven konkurrens.

Vilka företag kan söka?

Utvecklingscheckar kan beviljas för externa konsultinsatser som innebär vidareutveckling och förnyelse av ett eller flera företag som gemensamt söker stöd av konsulttjänster om:

  • Företaget/företagen är svenskregistrerade och har sitt huvudsäte i Halland
  • Företaget/företagen har max 250 anställda.

Hur stort är stödet?

Utvecklingschecken får som mest täcka 50 % av konsultkostnaden och får högst uppgå till 100 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter hela konsultinsatsen har genomförts och redovisats.

Kontakt

Conny Nilsson

035-15 38 17

070-545 38 94

conny.nilsson@almi.se

 

Johan Norinder

035-15 38 30

070-573 34 02

johan.norinder@almi.se