Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Innovationscheck från Region Västernorrland

Driver du idag ett företag och sitter med en nyskapande idé, en ny tjänst, ny affärsmodell eller ny teknikutveckling? Då kan du söka innovationscheck!

Vem kan söka?

Små- och medelstora företag i Västernorrland.

Hur stort stöd kan du söka?

Max 45 procent av kostnaderna, men högst 50 000 kr. Du medfinansierar med tid i projektet och en mindre summa själv, 5 procent. Stödet utbetalas när du skickat in din rekvisition.

Hur bedöms din ansökan?

Din ansökan bedöms av innovationsrådet, en beslutsgrupp för innovationscheck. Innovationsrådet tar hänsyn till ett antal kriterier vid bedömning av ansökningar,

 

- Nytänk / Nyhet

- Innovationshöjd

- Företaget / Teamet

- Affärsmässighet / Tillväxtpotential

- Hållbarhet

Det här kan du söka stöd för:

- Konsultinsatser för exempelvis design, skydd, ritningar, beräkningar.

- Resekostnader för inledande kundkontakter.

- Patentansökningar.

- Prototyptillverkning etc.

Hur ansöker du?

Ansök direkt via www.minansokan.se, du kommer bli kontaktad av en rådgivare inom kort och få feedback på din ansökan.

 

Varje månad har vi beslutsmöten där din ansökan kan tas upp, här redogör antingen din rådgivare på Almi din ansökan alternativt presenterar du din idé själv vid mötet. Under dessa möten samlas innovationsrådet som är en beslutsgrupp för innovationscheck.

 

Rådet gör en helhetsbedömning av samtliga kriterier och lämnar ett beslutsförslag till Region Västernorrland som i sin tur fattar beslutet.


Hur lång tid tar det att få besked? 
 

Från att din ansökan har presenterats för innovationsrådet så får du ett besked om hur det gått samma vecka. Ett formellt beslut kommer brevledes inom 1-2 veckor efter beslutsmötet.

Kontakt

Laura Kettle

072-714 66 18

laura.kettle@almi.se