Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för att satsa internationellt ska bidra till hållbar tillväxt genom att stödja exportsatsningar som leder till ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering syftar till att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag genom digitalisering, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Ansökan görs hos Region Västerbotten, se länkarna till höger. Där finns även information om målgrupp och process.