Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Innovationsrådgivning Almi Skåne

Stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell.

Innovationer handlar om mycket mer än bara produktutveckling eller tekniska framsteg. En kraftigt förändrad tillverkningsprocess, en ny tjänst eller nytt marknadskoncept är en minst lika viktig innovation om den skapar nya värden hos målgrupper och kunder. Det viktigaste är att idén är ny eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och att den har affärspotential.

 

Men att gå från idé och problemformulering till en lanserad produkt eller tjänst som möter nya behov är alltid en utmaning, oavsett om du är nyföretagare med en stark grundidé eller leder produkt- och tjänsteutvecklingen på ett etablerat företag. Därför erbjuder Almi Företagspartner kostnadsfri rådgivning i ert nuvarande eller kommande innovationsprojekt.

 

Våra erfarna rådgivare och vår projektmodell ger stöd i alla delar av innovationsprocessen, alltid under sekretess och utifrån ert behov. Vi har även ett etablerat kontaktnät och finansiella verktyg som ökar era möjligheter att effektivt och med mindre risk förädla er idé till en lösning som når marknaden vid rätt tidpunkt.

Verifieringmedel till innovationer

Almi har verifieringmedel till idéer som är nya och som innebär en större risk än normala affärsidéer. I dessa fall behöver man ofta undersöka, testa och verifiera olika hypoteser, något som verifieringsmedel kan användas till.

 

Verifieringsmedel ska användas för att besvara kritiska frågor, kring hur eller om man ska driva projektet vidare och är tänkt att vara en del i det tidiga utvecklingsarbetet och kan användas för externa kostnader. Det kan gälla teknisk eller kommersiell utvärdering, nyhetsgranskning, verifiering, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik m.m.

 

Idén ska vara innovativ, d.v.s. ny och tillföra ett tydligt värde samt ha en kommersiell potential. Verifieringsmedel är ett bidrag, som rekvireras mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

 

Syftet med verifieringsmedel är att minska risken i projekten. Vi rekommenderar att man bryter ned processen i etapper med tydliga milstolpar och delmål. I takt med att projektet utvecklas positivt och närmar sig marknaden kan projektet beviljas medel för att kunna uppnå delmålen.

Vem kan söka?

 • Privatpersoner och företag upp till 250 anställda som har en innovativ idé som ännu ej nått marknaden
 • Privatpersoner kan beviljas upp till 25 000 kr
 • Företag kan max beviljas 50 000kr åt gången. Totalt kan projektet över tid beviljas upp till 100 000 kr
 • För belopp >50 000kr krävs att man har registrerat ett AB

För vad kan man söka?

 • Verifieringsmedel kan användas till framtida, externa kostnader för t ex teknisk utvärdering/verifiering, visualisering/mockup, nyhetsgranskning, funktionsmodell, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik, immaterialrättsstrategi m.m..
 • Externa kostnader = Inköp får ej ske från annat företag inom samma koncern eller annat närstående företag. Med annat närstående företag menas företag som direkt eller indirekt har ägarmässig koppling till företaget via fysisk eller juridisk person(er).

Hur går man tillväga?

 • Om du är intresserad av att söka verifieringsmedel skriver du ihop en kort beskrivning av ditt planerade projekt en så kallad idébeskrivning.
 • Idébeskrivning ska ge en tydlig bild av behovet du adresserar, tänkt lösning och vägen fram till intäkt. Ansökan görs via Almis E-tjänster 
 • Efter färdig idébeskrivning kopplas du ihop med en rådgivare på Almi.
 • När vi har fått in det underlag vi behöver, bokar vi ett möte där vi går igenom ditt projekt.
 • Vi beslutar därefter om medel löpande, varje vecka.
 • Almi kommer att ta kreditupplysning (UC) på sökande.

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Skåne.